118786
118786
forskning
2010-02-01T08:00:00.000Z
no

Konsumplaner og godartet selvbedrag

Publisert:

Dag Einar Sommervoll studerer i hvilken grad repeterte revisjoner av konsumplaner kan gi høyere nytte. Dersom agenter verdsetter forventinger til framtidig konsum, kan enkelte revisjoner bli sett på som en godartet form for selvbedrag, viser hans Discussion Paper.Sammendrag

Dette arbeidet studerer i hvilken grad repeterte revisjoner av konsumplaner kan gi høyere nytte. Dersom agenter verdsetter forventinger til framtidig konsum, kan enkelte revisjoner bli sett på som en godartet from for selvbedrag. Vi betrakter en minimal generalisering av Samuelsons diskonterte nyttemodell ved å innbefatte nytte knyttet til neste periodes tidskonsum. Agenter antas å ha varierende grad av selvinnsikt. Vi ser også å ulike settinger som kan muliggjøre revisjoner.

Download publication in fulltext:

  • dp604.pdf Publication in Adobe Acrobat format

Kontakt