118820
118820
forskning
2010-10-15T07:00:00.000Z
no

Virkningene av transportreguleringer på oljemarkedet: Har markedsmakt betydning?

Publisert:

Flere politikkinstrumenter som brenselsavgift, krav om biobrenselsandel og brenselseffektivitet brukes eller har blitt foreslått i både Vest Europa og Nord Amerika. Disse påvirker etterspørselen etter drivstoff og dermed også oljemarkedet hvis de brukes i et visst omfang. Effekten i oljemarkedet vil imidlertid avhenge av hvordan tilbudssiden er organisert, konkluderer Sverre Kverndokk og Ole Einar Rosendahl i et Discussion Paper. Som en illustrasjon vil for eksempel en brenselsavgift og en biobrenselsandel alltid redusere etterspørselen hvis det er fri konkurranse i oljemarkedet, mens virkningen av brenselseffektivitet er usikker da det blir billigere å kjøre en gitt strekning med mer effektive biler.

 

Sammendrag av Discussion Papers 629 Virkningene av transportreguleringer på oljemarkedet: Har markedsmakt betydning?

Flere politikkinstrumenter som brenselsavgift, krav om biobrenselsandel og brenselseffektivitet brukes eller har blitt foreslått i både Vest Europa og Nord Amerika. Disse påvirker etterspørselen etter drivstoff og dermed også oljemarkedet hvis de brukes i et visst omfang. Effekten i oljemarkedet vil imidlertid avhenge av hvordan tilbudssiden er organisert. Som en illustrasjon vil for eksempel en brenselsavgift og en biobrenselsandel alltid redusere etterspørselen hvis det er fri konkurranse i oljemarkedet, mens virkningen av brenselseffektivitet er usikker da det blir billigere å kjøre en gitt strekning med mer effektive biler. Oljeprisen vil alltid falle hvis etterspørselen går ned. På den annen side vil et monopol på tilbudssiden endre på disse konklusjonene. Spesielt vil priseffektene endres. Brenselsavgift vil under noen forutsetninger øke oljeprisen; prisen vil falle med økt biobrenselsandel, mens prisen alltid vil falle med økt brenselseffektivitet hvis etterspørselen går ned. Disse konklusjonene er spesielt viktige i en verden hvor ikke alle land foretar reguleringene som for eksempel gjennom en klimaavtale. En lavere oljepris vil kunne gi karbonlekkasje (økte utslipp i land som ikke regulerer), bedre handelsbalanse for oljeimporterende land, og en negativ fordelingseffekt for oljeeksporterende land.

  Download publication in fulltext:

 

Kontakt