106630_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/maaned
106630_tabell
statistikk
2013-09-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuli 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Tabellar

Liste med Tabellar
NummerTabelltittelNytt vindauge ExcelCSV
Tabell 1Produksjonsindeks. Prosentvis endring og vekterfullscreen-iconProduksjonsindeks. Prosentvis endring og vekterexcel-iconProduksjonsindeks. Prosentvis endring og vektercsv-iconProduksjonsindeks. Prosentvis endring og vekter
Tabell 2Produksjonsindeks. Månadstal, etter næring og varetype. Sesongjusterte seriar. 2005=100fullscreen-iconProduksjonsindeks. Månadstal, etter næring og varetype. Sesongjusterte seriar. 2005=100excel-iconProduksjonsindeks. Månadstal, etter næring og varetype. Sesongjusterte seriar. 2005=100csv-iconProduksjonsindeks. Månadstal, etter næring og varetype. Sesongjusterte seriar. 2005=100
Tabell 3Produksjonsindeks. Periodetal, etter næring og varetype. Sesongjusterte seriar. 2005=100fullscreen-iconProduksjonsindeks. Periodetal, etter næring og varetype. Sesongjusterte seriar. 2005=100excel-iconProduksjonsindeks. Periodetal, etter næring og varetype. Sesongjusterte seriar. 2005=100csv-iconProduksjonsindeks. Periodetal, etter næring og varetype. Sesongjusterte seriar. 2005=100
Tabell 4Produksjonsindeks. Månadstal, etter næring og varetype. Kalenderjusterte seriar. 2005=100fullscreen-iconProduksjonsindeks. Månadstal, etter næring og varetype. Kalenderjusterte seriar. 2005=100excel-iconProduksjonsindeks. Månadstal, etter næring og varetype. Kalenderjusterte seriar. 2005=100csv-iconProduksjonsindeks. Månadstal, etter næring og varetype. Kalenderjusterte seriar. 2005=100
Tabell 5Produksjonsindeks. Månadstal, etter næring og varetype. Ujusterte seriar. 2005=100fullscreen-iconProduksjonsindeks. Månadstal, etter næring og varetype. Ujusterte seriar. 2005=100excel-iconProduksjonsindeks. Månadstal, etter næring og varetype. Ujusterte seriar. 2005=100csv-iconProduksjonsindeks. Månadstal, etter næring og varetype. Ujusterte seriar. 2005=100
Tabell 6Produksjonsindeks. Vekter, etter næring og varetypefullscreen-iconProduksjonsindeks. Vekter, etter næring og varetypeexcel-iconProduksjonsindeks. Vekter, etter næring og varetypecsv-iconProduksjonsindeks. Vekter, etter næring og varetype

For fleire tabellar: Gå til statistikkbanken