437150_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
437150_tabell
statistikk
2021-02-22T08:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffjanuar 2021, førebelse tal

Innhald