375575_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
375575_tabell
statistikk
2019-02-20T08:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffjanuar 2019, førebelse tal

Innhald