286071_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
286071_tabell
statistikk
2017-08-17T08:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffjuli 2017, førebelse tal

Innhald