286065_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
286065_tabell
statistikk
2017-05-19T08:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffapril 2017, førebelse tal

Innhald