92773_tabell_128557_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
92773_tabell_128557
statistikk
2013-07-16T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false

Sal av petroleumsproduktjuni 2013

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter1
I altProsentI altProsent
Juni 2013Juni 2012 - Juni 201320122011 - 2012
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Alle kjøpegrupper8630,19 5440,0
Jordbruk og skogbruk4-50,08915,6
Fiske og fangst5013,6515-3,0
Industri i alt104-8,81 342-7,2
Bygg og anlegg65-4,45002,2
Boliger og næringsbygg79-16,81 08810,8
Transport5033,35 453-0,6
Offentlig virksomhet4-42,984-36,8
Netto direkte import228133,316226,6
Andre27-6,931115,6

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB