92773_tabell_128555_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
92773_tabell_128555
statistikk
2013-07-16T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false

Sal av petroleumsproduktjuni 2013

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsentI altProsent
Juni 2013Juni 2012 - Juni 201320122011 - 2012
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukter i alt8630,19 5440,0
Bilbensin122-0,81 394-6,5
Autodiesel3194,63 5903,8
Andre mellomdestillat196-10,12 397-0,5
Parafinprodukter1015,21 0465,3
Tungolje3233,3293-12,5
Smøremiddel6-33,362-3,1
Andre petroleumsprodukt288-4,3764-3

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB