Olje- og gassvirksomhet, regnskap2007

Innhold

Arkiv for Olje- og gassvirksomhet, regnskap - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
8. desember 2009 2007 Svakere driftsresultater i 2007
24. oktober 2007 2005 Et godt år for norske oljeselskaper
28. februar 2006 2004 Høyere oljepris ga gode resultater for oljeselskapene
28. juni 2005 2003 Økte oljepriser ga gode resultater
20. september 2004 2002 Gode tider for oljeselskapene
18. juli 2003 2001 Nytt godt år for oljeselskapene
4. september 2002 2000 Toppår for oljeselskapene
5. september 2001 1999 Økte inntekter i oljenæringen i 1999
14. juni 2000 1998 Redusert lønnsomhet i oljenæringen