366309_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kbar/kvartal
366309_tabell
statistikk
2019-07-23T08:00:00.000Z
Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false

Konjunkturbarometer for industri og bergverk2. kvartal 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Industri. Utvalgte indikatorerfullscreen-iconIndustri. Utvalgte indikatorerexcel-iconIndustri. Utvalgte indikatorercsv-iconIndustri. Utvalgte indikatorer
Tabell 2Industri og bergverksdrift. Tendenser. Diffusjonsindeks. Glattet sesongjustertfullscreen-iconIndustri og bergverksdrift. Tendenser. Diffusjonsindeks. Glattet sesongjustertexcel-iconIndustri og bergverksdrift. Tendenser. Diffusjonsindeks. Glattet sesongjustertcsv-iconIndustri og bergverksdrift. Tendenser. Diffusjonsindeks. Glattet sesongjustert
Tabell 3Industri og bergverksdrift. Situasjonsvurderinger og avledede indikatorer. Glattet sesongjustertfullscreen-iconIndustri og bergverksdrift. Situasjonsvurderinger og avledede indikatorer. Glattet sesongjustertexcel-iconIndustri og bergverksdrift. Situasjonsvurderinger og avledede indikatorer. Glattet sesongjustertcsv-iconIndustri og bergverksdrift. Situasjonsvurderinger og avledede indikatorer. Glattet sesongjustert
Tabell 4Industri og bergverksdrift. Begrensende faktorer i produksjonen. Glattet sesongjustert. Prosentfullscreen-iconIndustri og bergverksdrift. Begrensende faktorer i produksjonen. Glattet sesongjustert. Prosentexcel-iconIndustri og bergverksdrift. Begrensende faktorer i produksjonen. Glattet sesongjustert. Prosentcsv-iconIndustri og bergverksdrift. Begrensende faktorer i produksjonen. Glattet sesongjustert. Prosent
Tabell 5Industri. Tendenser, situasjonsvurderinger og avledede indikatorer. Diffusjonsindeks. Glattet sesongjustertfullscreen-iconIndustri. Tendenser, situasjonsvurderinger og avledede indikatorer. Diffusjonsindeks. Glattet sesongjustertexcel-iconIndustri. Tendenser, situasjonsvurderinger og avledede indikatorer. Diffusjonsindeks. Glattet sesongjustertcsv-iconIndustri. Tendenser, situasjonsvurderinger og avledede indikatorer. Diffusjonsindeks. Glattet sesongjustert
Tabell 6Innsatsvarer. Tendenser, situasjonsvurderinger og avledede indikatorer. Diffusjonsindeks. Glattet sesongjustertfullscreen-iconInnsatsvarer. Tendenser, situasjonsvurderinger og avledede indikatorer. Diffusjonsindeks. Glattet sesongjustertexcel-iconInnsatsvarer. Tendenser, situasjonsvurderinger og avledede indikatorer. Diffusjonsindeks. Glattet sesongjustertcsv-iconInnsatsvarer. Tendenser, situasjonsvurderinger og avledede indikatorer. Diffusjonsindeks. Glattet sesongjustert
Tabell 7Investeringsvarer. Tendenser, situasjonsvurderinger og avledede indikatorer. Diffusjonsindeks. Glattet sesongjustertfullscreen-iconInvesteringsvarer. Tendenser, situasjonsvurderinger og avledede indikatorer. Diffusjonsindeks. Glattet sesongjustertexcel-iconInvesteringsvarer. Tendenser, situasjonsvurderinger og avledede indikatorer. Diffusjonsindeks. Glattet sesongjustertcsv-iconInvesteringsvarer. Tendenser, situasjonsvurderinger og avledede indikatorer. Diffusjonsindeks. Glattet sesongjustert
Tabell 8Konsumvarer. Tendenser, situasjonsvurderinger og avledede indikatorer. Diffusjonsindeks. Glattet sesongjustertfullscreen-iconKonsumvarer. Tendenser, situasjonsvurderinger og avledede indikatorer. Diffusjonsindeks. Glattet sesongjustertexcel-iconKonsumvarer. Tendenser, situasjonsvurderinger og avledede indikatorer. Diffusjonsindeks. Glattet sesongjustertcsv-iconKonsumvarer. Tendenser, situasjonsvurderinger og avledede indikatorer. Diffusjonsindeks. Glattet sesongjustert
Tabell 9Industri. Sammensatt konjunkturindikator. Nettotallfullscreen-iconIndustri. Sammensatt konjunkturindikator. Nettotallexcel-iconIndustri. Sammensatt konjunkturindikator. Nettotallcsv-iconIndustri. Sammensatt konjunkturindikator. Nettotall
Tabell 10Industri. Indikatorer på ressursknapphet. Glattet sesongjustertfullscreen-iconIndustri. Indikatorer på ressursknapphet. Glattet sesongjustertexcel-iconIndustri. Indikatorer på ressursknapphet. Glattet sesongjustertcsv-iconIndustri. Indikatorer på ressursknapphet. Glattet sesongjustert
Tabell 11Faktisk og forventet utvikling i total produksjon, etter næring og varetype. Diffusjonsindeks. Ujusterte tallfullscreen-iconFaktisk og forventet utvikling i total produksjon, etter næring og varetype. Diffusjonsindeks. Ujusterte tallexcel-iconFaktisk og forventet utvikling i total produksjon, etter næring og varetype. Diffusjonsindeks. Ujusterte tallcsv-iconFaktisk og forventet utvikling i total produksjon, etter næring og varetype. Diffusjonsindeks. Ujusterte tall
Tabell 12Faktisk og forventet utvikling i sysselsetting, etter næring og varetype. Diffusjonsindeks. Ujusterte tallfullscreen-iconFaktisk og forventet utvikling i sysselsetting, etter næring og varetype. Diffusjonsindeks. Ujusterte tallexcel-iconFaktisk og forventet utvikling i sysselsetting, etter næring og varetype. Diffusjonsindeks. Ujusterte tallcsv-iconFaktisk og forventet utvikling i sysselsetting, etter næring og varetype. Diffusjonsindeks. Ujusterte tall
Tabell 13Faktisk og forventet utvikling i ordretilgang fra hjemmemarkedet, etter næring og varetype. Diffusjonsindeks. Ujusterte tallfullscreen-iconFaktisk og forventet utvikling i ordretilgang fra hjemmemarkedet, etter næring og varetype. Diffusjonsindeks. Ujusterte tallexcel-iconFaktisk og forventet utvikling i ordretilgang fra hjemmemarkedet, etter næring og varetype. Diffusjonsindeks. Ujusterte tallcsv-iconFaktisk og forventet utvikling i ordretilgang fra hjemmemarkedet, etter næring og varetype. Diffusjonsindeks. Ujusterte tall
Tabell 14Faktisk og forventet utvikling i ordretilgang fra eksportmarkedet, etter næring og varetype. Diffusjonsindeks. Ujusterte tallfullscreen-iconFaktisk og forventet utvikling i ordretilgang fra eksportmarkedet, etter næring og varetype. Diffusjonsindeks. Ujusterte tallexcel-iconFaktisk og forventet utvikling i ordretilgang fra eksportmarkedet, etter næring og varetype. Diffusjonsindeks. Ujusterte tallcsv-iconFaktisk og forventet utvikling i ordretilgang fra eksportmarkedet, etter næring og varetype. Diffusjonsindeks. Ujusterte tall

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB