Energibruk i kommunene (opphørt)2008-2009

Statistikken over energibruk fordelt på kommuner er opphørt.
Les mer i artikkelen Kommunal energi og utslippsstatistikk - oppdateres ikke i 2012

Innhold

Arkiv for Energibruk i kommunene (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
22. februar 2011 2008-2009 Redusert energibruk i kommunene
23. februar 2010 2007-2008 Økt elektrisitetsforbruk i kommunene
13. mai 2009 2005-2007 Økt energibruk i kommunene
28. mai 2008 2005-2006 Lavere strømforbruk i kommunene