206697_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitetaar/aar
206697_tabell
statistikk
2015-03-25T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
true
Den årlege elektrisitetsstatistikken skal gi en oversikt over økonomiske hovedtall for kraftnæringa og følgje utviklinga i tilgang og forbruk av elektrisk kraft.

Elektrisitet, årstal2013

Statistikken publiseres fra desember 2015 sammen med Elektrisitet.

Innhald

Publisert:

Tabellar

Liste med Tabellar
NummerTabelltittelNytt vindauge ExcelCSV
Tabell 1Elektrisitetsbalanse. Årlig. GWh.fullscreen-iconElektrisitetsbalanse. Årlig. GWh.excel-iconElektrisitetsbalanse. Årlig. GWh.csv-iconElektrisitetsbalanse. Årlig. GWh.
Tabell 2Kraftstasjonar, etter type. Maksimal stasjonsyting. Antall. MWfullscreen-iconKraftstasjonar, etter type. Maksimal stasjonsyting. Antall. MWexcel-iconKraftstasjonar, etter type. Maksimal stasjonsyting. Antall. MWcsv-iconKraftstasjonar, etter type. Maksimal stasjonsyting. Antall. MW
Tabell 3Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWhfullscreen-iconProduksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWhexcel-iconProduksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWhcsv-iconProduksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh
Tabell 4Produksjon av elektrisk kraft, etter art, fylke og eigargruppe. GWhfullscreen-iconProduksjon av elektrisk kraft, etter art, fylke og eigargruppe. GWhexcel-iconProduksjon av elektrisk kraft, etter art, fylke og eigargruppe. GWhcsv-iconProduksjon av elektrisk kraft, etter art, fylke og eigargruppe. GWh
Tabell 5Nettoforbruk av elektrisk kraft, etter type og forbrukargruppe. GWhfullscreen-iconNettoforbruk av elektrisk kraft, etter type og forbrukargruppe. GWhexcel-iconNettoforbruk av elektrisk kraft, etter type og forbrukargruppe. GWhcsv-iconNettoforbruk av elektrisk kraft, etter type og forbrukargruppe. GWh
Tabell 6Nettoforbruk av elektrisk kraft i alt, etter forbrukargruppe og fylke. GWhfullscreen-iconNettoforbruk av elektrisk kraft i alt, etter forbrukargruppe og fylke. GWhexcel-iconNettoforbruk av elektrisk kraft i alt, etter forbrukargruppe og fylke. GWhcsv-iconNettoforbruk av elektrisk kraft i alt, etter forbrukargruppe og fylke. GWh
Tabell 7Nettoforbruk i alt av elektrisk kraft i hushald pr. innbyggjar, etter fylke. kWhfullscreen-iconNettoforbruk i alt av elektrisk kraft i hushald pr. innbyggjar, etter fylke. kWhexcel-iconNettoforbruk i alt av elektrisk kraft i hushald pr. innbyggjar, etter fylke. kWhcsv-iconNettoforbruk i alt av elektrisk kraft i hushald pr. innbyggjar, etter fylke. kWh
Tabell 8Prisar på kraft og nettleie utan avgifter, etter forbrukargruppe. Øre/kWhfullscreen-iconPrisar på kraft og nettleie utan avgifter, etter forbrukargruppe. Øre/kWhexcel-iconPrisar på kraft og nettleie utan avgifter, etter forbrukargruppe. Øre/kWhcsv-iconPrisar på kraft og nettleie utan avgifter, etter forbrukargruppe. Øre/kWh
Tabell 9Prisar på elektrisk kraft og overføring av kraft til hushald, etter fylke. Øre/kWhfullscreen-iconPrisar på elektrisk kraft og overføring av kraft til hushald, etter fylke. Øre/kWhexcel-iconPrisar på elektrisk kraft og overføring av kraft til hushald, etter fylke. Øre/kWhcsv-iconPrisar på elektrisk kraft og overføring av kraft til hushald, etter fylke. Øre/kWh
Tabell 10Prisar på kraft i engrosmarknaden og konsesjonskraft. Øre/kWhfullscreen-iconPrisar på kraft i engrosmarknaden og konsesjonskraft. Øre/kWhexcel-iconPrisar på kraft i engrosmarknaden og konsesjonskraft. Øre/kWhcsv-iconPrisar på kraft i engrosmarknaden og konsesjonskraft. Øre/kWh
Tabell 11Økonomiske hovudtal for kraftnæringa. Millioner kronerfullscreen-iconØkonomiske hovudtal for kraftnæringa. Millioner kronerexcel-iconØkonomiske hovudtal for kraftnæringa. Millioner kronercsv-iconØkonomiske hovudtal for kraftnæringa. Millioner kroner
Tabell 12Resultatrekneskap for føretak i kraftnæringa, etter type verk. Millioner kronerfullscreen-iconResultatrekneskap for føretak i kraftnæringa, etter type verk. Millioner kronerexcel-iconResultatrekneskap for føretak i kraftnæringa, etter type verk. Millioner kronercsv-iconResultatrekneskap for føretak i kraftnæringa, etter type verk. Millioner kroner
Tabell 13Resultatrekneskap for føretak i kraftnæringa, etter eigargruppe. Millioner kronerfullscreen-iconResultatrekneskap for føretak i kraftnæringa, etter eigargruppe. Millioner kronerexcel-iconResultatrekneskap for føretak i kraftnæringa, etter eigargruppe. Millioner kronercsv-iconResultatrekneskap for føretak i kraftnæringa, etter eigargruppe. Millioner kroner
Tabell 14Innkjøp og sal av varige driftsmiddel, etter art. Millioner kronerfullscreen-iconInnkjøp og sal av varige driftsmiddel, etter art. Millioner kronerexcel-iconInnkjøp og sal av varige driftsmiddel, etter art. Millioner kronercsv-iconInnkjøp og sal av varige driftsmiddel, etter art. Millioner kroner

For fleire tabellar: Gå til statistikkbanken