De ti kommunene med fleste sysselsatte i kraftintensiv industri i 2015

Tilbake til artikkelen

De ti kommunene med fleste sysselsatte i kraftintensiv industri i 2015
Kommune Antall sysselsatte i kraftintensiv industri i 2015 Viktigste næring
Oslo 1 318 Produksjon av kjemiske råvarer og produksjon av ikke-jernholdige metaller
Porsgrunn 1 155 Produksjon av kjemiske råverer
Årdal 972 Produksjon av ikke-jernholdige metaller
Sarpsborg 931 Produksjon av kjemiske råverer
Karmøy 927 Produksjon av ikke-jernholdige metaller
Sunndal 891 Produksjon av ikke-jernholdige metaller
Kristiansand 840 Produksjon av ikke-jernholdige metaller og produksjon av kjemiske råverer
Vestre Toten 819 Produksjon av ikke-jernholdige metaller
Farsund 703 Produksjon av ikke-jernholdige metaller
Rana 605 Produksjon av jern, stål og ferrolegeriner

Kontakt