Økonomiske analyser, 2/2013

Vi fryser for å spare energi

Publisert:

Innetemperaturen er av stor betydning for energiforbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjoner i innetemperaturen i norske barnefamilier.

Åpne og les artikkelen i PDF (924 KB)

Vi finner at spesielt i stua er det store variasjoner i innetemperaturen over døgnet. Hvor stor denne variasjonen er, avhenger av hvilket oppvarmingsutstyr husholdningen bruker. Resultatene indikerer at nesten halvparten av husholdningene i perioder holder en lavere temperatur enn det de synes er behagelig, og at dette gjøres for å spare energi. Den allerede utstrakte bruken av redusert innetemperatur reiser spørsmålet om hvor stort potensial det er for ytterligere energibesparelser gjennom å redusere innetemperaturen.

 

Kontakt