Notater 2005/11

Usikkerhet i ordrestatistikken

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Usikkerhet i ordrestatistikken

Ansvarlig

Anna-Karin Mevik

Serie og -nummer

Notater 2005/11

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Seksjon for statistiske metoder og standarder

Emner

Industri og bergverksdrift, Metoder og dokumentasjon

Antall sider

21

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt