Publikasjon

Notater 2004/5

The petroleum business environment

A reader's digest

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen