Økonomiske analyser, 6/2004

Vil kostnadene ved nye LNG anlegg falle ytterligere i fremtiden?

Teknologisk utvikling og flytende naturgass

Publisert:

Med Statoils Snøhvit-prosjekt i Hammerfest har flytende naturgass, eller LNG som det også kalles, kommet i skuddet som aldri før i Norge. Men det er ikke bare i Norge LNG opplever et oppsving. Kostnadene ved å produsere LNG har falt kraftig siden slutten av 1990-tallet. Mange forventer at de skal falle ytterligere, og dette har gitt en helt ny optimisme i bransjen. Vi stiller likevel spørsmål om kostnadene vil fortsette å falle. For å kunne spå om fremtidig kostnader er det viktig å vite hva som har drevet kostnadsutviklingen historisk. Vår forskning tyder på at det er økt konkurranse mellom leverandører av LNG teknologi, og ikke økt erfaring eller teknologisk utvikling. Effekten av økt konkurranse avtar i seg selv raskt. Dermed kan det virke som potensialet for fortsatt kostnadsfall er lite.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt