Strømprisene øker for husholdningene

Publisert:

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 33,1 øre/kWh i 2. kvartal 2017. Dette er en oppgang på 15 prosent sammenliknet med 2. kvartal i 2016.

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 95 øre/kWh i 2. kvartal 2017, viser statistikken Elektrisitetspriser. Dette er en økning på over 7 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2016, som var ett kvartal med lav strømpris.

Av den totale strømprisen for 2. kvartal 2017 utgjorde nettleien 27,9 øre/kWh, forbruksavgiften og merverdiavgift på elektrisk kraft 34 øre/kWh og strømprisen 33,1 øre/kWh.

Figur 1

Figur 1. Elektrisitetpris, nettleie og avgifter for husholdninger

En viktig årsak til høyere strømpris i 2. kvartal 2017 sammenlignet med året før er ifølge NVE at den norske magasinfyllingen i begynnelsen av kvartalet var lavere enn samme periode i 2016. Dette bedret seg utover perioden og var på tilnærmet samme nivå som året før i slutten av kvartalet.

Kontrakter med variabel pris var dyrest

Husholdninger med kontrakter med variabel pris hadde den dyreste kontraktstypen i 2. kvartal 2017 med en gjennomsnittlig strømpris på 36,5 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. For husholdninger med kontrakter tilknyttet elspotprisen, som er den vanligste kontraktstypen, var gjennomsnittlig strømpris på 31,8 øre/kWh.

Nye fastpriskontrakter med varighet på inntil ett år hadde den billigste kontraktstypen i 2. kvartal 2017. Disse hadde en gjennomsnittlig strømpris på 30 øre/kWh. Få husholdninger har strøm gjennom fastpriskontrakter, og disse kontraktene utgjør en veldig lav andel av totalt strømforbruk.

Figur 2. Pris på elektrisk kraft for husholdninger etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. 2. kvartal 2017

Pris øre/kWh
Nye fastpriskontrakter, inntil 1-års varighet 30.0
Nye fastpriskontrakter, over 1-års varighet 30.6
Alle andre fastpriskontrakter 30.6
Kontrakter tilknyttet elspotprisen 31.8
Variabel pris kontrakter 36.5

Figur 3. Fordeling av kontraktstyper. 2. kvartal 2017

Fastpriskontrakter Kontrakter tilknyttet elspotprisen Variabel pris kontrakter
Husholdninger 1.68 69.20 29.10
Tjenesteytende næringer 5.46 88.70 5.80
Industri, unntatt kraftintensiv industri 7.25 89.90 2.90

Kontakt