Notater 2012/67

Dokumentasjon 1970-2012

Statlige og kommunale tilskuddsordninger for elektrisitetssparing i husholdninger

Dette notatet inneholder en oversikt over statlige og kommunale tilskuddsordninger for elektrisitetssparing i husholdninger i perioden 1970 til 2012.

Dette notatet inneholder en oversikt over statlige og kommunale tilskuddsordninger for elektrisitetssparing i husholdninger i perioden 1970 til 2012. Notatet er en del av prosjektet ”Husholdningenes respons på energi- og miljøpolitiske tiltak”  ved Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling. Forskningsprosjektet analyser ulike energi- og miljøpolitiske tiltak og hvilke atferdseffekter disse utløser hos husholdningene.

Formålet med tilskuddsordningene er å bidra til at modne teknologier med begrenset utbredelse på markedet ska bli mer tilgjengelige og at dette på sikt skal bidra til å begrense bruken av elektrisitet i husholdningene. Hensikten med notatet er å lage et oppslagsverk over tilskuddsordninger i Norge som kan brukes for videre analyser og forskning på området.

Notatets første del er en sammenfatning av enøkpolitikk i Norge som har ført til beslutninger om statlige og kommunale tilskuddsordninger. I kapittel 3, 4 og 5 beskrives de ulike nasjonale og kommunale ordningene i Norge og relatert informasjonsarbeid.

Prosjektstøtte: Arbeidet med dette notatet er finansiert innenfor Norges forskningsråds Renergi-program (prosjektet ”Household response to multiple environmental policy instruments”). Under arbeidet har vi også vært assosiert med forskningssenteret CREE - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy. CREE er finansiert av Norges forskningsråd.

Om publikasjonen

Tittel

Statlige og kommunale tilskuddsordninger for elektrisitetssparing i husholdninger. Dokumentasjon 1970-2012

Ansvarlige

Sandra Wessman, Bente Halvorsen, Bodil M. Larsen

Serie og -nummer

Notater 2012/67

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8506-6

ISBN (trykt)

978-82-537-8505-9

Antall sider

43

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt