Notater 2004/84

Dokumentasjon og brukerveiledning

Statistikk over energibruk i industrien

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Statistikk over energibruk i industrien. Dokumentasjon og brukerveiledning

Ansvarlig

Dag Spilde

Serie og -nummer

Notater 2004/84

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for økonomisk statistikk

Emner

Energi, Metoder og dokumentasjon

Antall sider

52

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt