Spor av optimisme i industrien

Publisert:

Norske industriledere melder om at nedgangen i produksjonsnivået flater ut i 1. kvartal 2017, men fremdeles bidrar leverandørene til olje- og gassektoren negativt. Den generelle bedømmelsen for 2. kvartal 2017 er positiv blant flertallet av industrilederne, viser nye tall fra Konjunkturbarometeret for industri og bergverk.

Konjunkturbarometeret for 1. kvartal 2017 viser at nedgangen i samlet industriproduksjon flater ut sammenlignet med 4. kvartal 2016. For produsenter av investeringsvarer  var det en ytterligere nedgang i produksjonen, noe som henger sammen med den lave aktiviteten hos leverandører til olje- og gassektoren. Dette rammer særlig næringer som maskinindustri og bygging av skip og oljeplattformer.

Produsentene av innsatsvarer hadde på sin side en vekst i produksjonen i siste kvartal, med en oppgang innenfor blant annet næringene trelast- og trevareindustri og kjemiske råvarer. Det var og en vekst innenfor konsumvarer, hvor særlig næringsmiddelindustrien bidro til oppgangen. Nedgangen innenfor investeringsvarer oppveies av økningen innenfor de andre varetypene slik at den samlede industriproduksjonen viser en utflating. Dette er første gang den samlede produksjonsutviklingen ikke er negativ siden første kvartal 2015.

Den samlede sysselsettingen gikk ned i 1. kvartal 2017. Nedgangen kommer innenfor investeringsvarer og konsumvarer, mens innsatsvarer har en økning. Lavere sysselsetting er fremdeles spesielt merkbart innenfor investeringsvarer, hvor produsentene er særlig rammet av den reduserte investeringsaktiviteten i olje- og gassektoren.

Figur 1. Produksjon og sysselsetting for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Totalt produksjonsvolum Gjennomsnittlig sysselsetting
1. kv. 2008 50 56.44 54.20
2. kv. 2008 50 53.67 51.35
3. kv. 2008 50 47.83 46.42
4. kv. 2008 50 40.96 40.33
1. kv. 2009 50 37.62 36.18
2. kv. 2009 50 39.78 36.65
3. kv. 2009 50 44.58 39.40
4. kv. 2009 50 47.89 42.41
1. kv. 2010 50 50.02 44.54
2. kv. 2010 50 51.33 45.43
3. kv. 2010 50 52.02 46.99
4. kv. 2010 50 53.24 50.46
1. kv. 2011 50 55.35 53.88
2. kv. 2011 50 55.91 54.71
3. kv. 2011 50 55.06 54.23
4. kv. 2011 50 54.18 53.64
1. kv. 2012 50 53.19 53.63
2. kv. 2012 50 52.48 54.06
3. kv. 2012 50 52.06 54.28
4. kv. 2012 50 51.00 53.17
1. kv. 2013 50 49.74 52.26
2. kv. 2013 50 50.87 52.35
3. kv. 2013 50 52.67 51.61
4. kv. 2013 50 53.95 50.62
1. kv. 2014 50 54.43 49.97
2. kv. 2014 50 53.05 49.77
3. kv. 2014 50 51.33 49.99
4. kv. 2014 50 50.36 49.02
1. kv. 2015 50 48.07 45.01
2. kv. 2015 50 46.36 40.96
3. kv. 2015 50 46.83 39.17
4. kv. 2015 50 47.50 39.48
1. kv. 2016 50 48.13 40.96
2. kv. 2016 50 48.45 42.09
3. kv. 2016 50 47.44 42.23
4. kv. 2016 50 47.75 43.10
1. kv. 2017 50 50.04 45.48

Bedrede forhold i hjemmemarkedet

Den samlede ordrebeholdningen gikk ned i 1. kvartal. Ordretilgangen i hjemmemarkedet hadde en oppgang for første gang siden første kvartal 2014. I eksportmarkedet var det en nedgang i ordretilgangen. Produsenter av investeringsvarer hadde et fall i sin ordretilgang fra begge markeder og i ordrebeholdningen, mens produsenter av innsatsvarer hadde en økning i ordretilgangen fra begge markedene og også økt ordrebeholdning. Også for produsenter av konsumvarer var det en oppgang i ordretilgangen fra begge markeder og i ordrebeholdningen.

Figur 2. Ordretilgang for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Ordretilgang fra hjemmemarkedet Ordretilgang fra eksportmarkedet
1. kv. 2008 50 52.80 50.10
2. kv. 2008 50 49.38 46.48
3. kv. 2008 50 42.58 42.72
4. kv. 2008 50 34.48 28.81
1. kv. 2009 50 32.46 28.00
2. kv. 2009 50 37.37 38.02
3. kv. 2009 50 42.34 41.09
4. kv. 2009 50 44.47 43.87
1. kv. 2010 50 46.94 47.57
2. kv. 2010 50 50.77 51.80
3. kv. 2010 50 53.47 53.43
4. kv. 2010 50 55.41 54.17
1. kv. 2011 50 57.37 53.08
2. kv. 2011 50 56.90 50.06
3. kv. 2011 50 54.83 47.87
4. kv. 2011 50 54.92 47.22
1. kv. 2012 50 54.86 48.01
2. kv. 2012 50 52.32 48.86
3. kv. 2012 50 49.76 46.56
4. kv. 2012 50 49.28 44.63
1. kv. 2013 50 48.33 45.05
2. kv. 2013 50 48.78 47.97
3. kv. 2013 50 50.50 52.37
4. kv. 2013 50 50.94 54.89
1. kv. 2014 50 50.20 54.80
2. kv. 2014 50 49.74 53.10
3. kv. 2014 50 48.19 49.63
4. kv. 2014 50 45.96 46.07
1. kv. 2015 50 43.69 43.46
2. kv. 2015 50 42.66 42.30
3. kv. 2015 50 43.23 43.39
4. kv. 2015 50 44.55 43.94
1. kv. 2016 50 46.02 43.50
2. kv. 2016 50 46.65 43.31
3. kv. 2016 50 47.16 43.91
4. kv. 2016 50 49.17 45.59
1. kv. 2017 50 51.38 47.57

Samlet sett var prisene noe ned i eksportmarkedet, mens tilnærmet uendret for hjemmemarkedet. For produsenter av investeringsvarer var det en prisnedgang i begge markeder, mens produsenter av innsatsvarer og konsumvarer hadde en økning i begge markeder.

Figur 3. Priser på produkter ved salg for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Priser på produkter ved salg til hjemmemarkedet Priser på produkter ved salg til eksportmarkedet
1. kv. 2008 50 61.95 54.05
2. kv. 2008 50 60.85 54.97
3. kv. 2008 50 56.22 54.45
4. kv. 2008 50 50.09 50.29
1. kv. 2009 50 44.77 45.16
2. kv. 2009 50 44.35 43.94
3. kv. 2009 50 46.02 44.06
4. kv. 2009 50 46.22 43.85
1. kv. 2010 50 46.72 45.53
2. kv. 2010 50 49.05 49.27
3. kv. 2010 50 51.35 51.54
4. kv. 2010 50 53.53 52.67
1. kv. 2011 50 55.82 52.85
2. kv. 2011 50 54.85 50.00
3. kv. 2011 50 52.63 46.55
4. kv. 2011 50 52.03 44.95
1. kv. 2012 50 51.90 45.57
2. kv. 2012 50 51.41 46.26
3. kv. 2012 50 51.87 45.43
4. kv. 2012 50 51.80 44.34
1. kv. 2013 50 51.15 45.09
2. kv. 2013 50 52.13 47.27
3. kv. 2013 50 53.10 49.98
4. kv. 2013 50 53.65 52.84
1. kv. 2014 50 54.42 53.32
2. kv. 2014 50 54.27 51.93
3. kv. 2014 50 53.51 51.22
4. kv. 2014 50 53.03 51.73
1. kv. 2015 50 50.97 50.14
2. kv. 2015 50 48.79 48.70
3. kv. 2015 50 48.21 49.25
4. kv. 2015 50 48.41 48.67
1. kv. 2016 50 49.44 47.98
2. kv. 2016 50 50.26 48.14
3. kv. 2016 50 49.97 47.87
4. kv. 2016 50 49.80 47.66
1. kv. 2017 50 50.02 48.54

Positive forventninger til 2. kvartal 2017

De generelle bedømmelsene av utsiktene for 2. kvartal 2017 er totalt sett positive. Industrilederne melder om at vedtatte investeringsplaner oppjusteres noe, mens det ventes et videre fall i sysselsettingen. Ordretilgangen fra både hjemmemarkedet og eksportmarkedet ventes å øke. Den samlede ordrebeholdning antas å få en liten økning. Produsentene av innsatsvarer og konsumvarer er optimistiske i sin bedømmelse av utsiktene for det kommende kvartalet, mens produsenter av investeringsvarer har et tilnærmet uforandret syn.

Figur 4. Generell bedømmelse av utsiktene for det kommende kvartal for industrien

Vendepunktsverdi Glattet sesongjustert
1. kv.2008 50 56.98
2. kv. 2008 50 52.38
3. kv. 2008 50 45.47
4. kv. 2008 50 40.34
1. kv.2009 50 40.17
2. kv. 2009 50 43.98
3. kv. 2009 50 47.54
4. kv. 2009 50 50.26
1. kv.2010 50 53.24
2. kv. 2010 50 56.05
3. kv. 2010 50 59.01
4. kv. 2010 50 61.00
1. kv.2011 50 60.13
2. kv. 2011 50 57.55
3. kv. 2011 50 56.03
4. kv. 2011 50 56.04
1. kv.2012 50 56.38
2. kv. 2012 50 56.19
3. kv. 2012 50 55.53
4. kv. 2012 50 55.13
1. kv.2013 50 55.16
2. kv. 2013 50 55.00
3. kv. 2013 50 54.79
4. kv. 2013 50 54.70
1. kv.2014 50 54.18
2. kv. 2014 50 53.33
3. kv. 2014 50 51.59
4. kv. 2014 50 48.55
1. kv.2015 50 45.46
2. kv. 2015 50 43.37
3. kv. 2015 50 42.89
4. kv. 2015 50 44.28
1. kv.2016 50 47.06
2. kv. 2016 50 50.30
3. kv. 2016 50 52.75
4. kv. 2016 50 53.31
1. kv.2017 50 52.58

Sammensatt konjunkturindikator for industrien var i 1. kvartal 2017 på 1,1 (sesongjusterte nettotall) og har gått opp fra -0,2 i foregående kvartal. Dette er første gang indikatoren er positiv siden tredje kvartal 2014, men den er fremdeles under det historiske gjennomsnittet på 3,0. Tallverdier over null antyder at produksjonsvolumet vil øke i kommende periode, mens tallverdier under null antyder at produksjonsvolumet vil falle. For internasjonale sammenligninger av sammensatt konjunkturindikator henviser Statistisk sentralbyrå til Eurostat (EU), Konjunkturinstituttet (Sverige) og Danmarks Statistik.

Figur 5. Sammensatt konjunkturindikator for industrien¹

Sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2017
1. kv.2008 6.9 3.0
2. kv. 2008 -0.7 3.0
3. kv. 2008 -6.9 3.0
4. kv. 2008 -22.9 3.0
1. kv.2009 -19.3 3.0
2. kv. 2009 -7.9 3.0
3. kv. 2009 -2.9 3.0
4. kv. 2009 0.1 3.0
1. kv.2010 3.2 3.0
2. kv. 2010 4.5 3.0
3. kv. 2010 8.9 3.0
4. kv. 2010 11.1 3.0
1. kv.2011 9.1 3.0
2. kv. 2011 8.6 3.0
3. kv. 2011 5.7 3.0
4. kv. 2011 5.9 3.0
1. kv.2012 9.0 3.0
2. kv. 2012 6.6 3.0
3. kv. 2012 0.7 3.0
4. kv. 2012 4.7 3.0
1. kv.2013 1.3 3.0
2. kv. 2013 1.5 3.0
3. kv. 2013 6.0 3.0
4. kv. 2013 7.8 3.0
1. kv.2014 6.4 3.0
2. kv. 2014 6.9 3.0
3. kv. 2014 1.2 3.0
4. kv. 2014 -1.8 3.0
1. kv.2015 -3.9 3.0
2. kv. 2015 -8.0 3.0
3. kv. 2015 -7.5 3.0
4. kv. 2015 -8.1 3.0
1. kv.2016 -7.0 3.0
2. kv. 2016 -1.4 3.0
3. kv. 2016 -5.1 3.0
4. kv. 2016 -0.2 3.0
1. kv.2017 1.1 3.0
¹ Sammensatt konjunkturindikator for industrien er det aritmetiske gjennomsnitt av svarene (nettotall) for forventet produksjon, ordrebeholdning og lagerbeholdning av egne produkter (det siste med motsatt fortegn).

Kapasitetsutnyttingsgraden gikk ned

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien har gått litt ned og beregnes til 76,6 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2017 mot 76,9 i 4. kvartal 2016. Resultatet ligger under det historiske gjennomsnittet på 80,3 prosent. For internasjonale sammenligninger av gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien henviser Statistisk sentralbyrå til Eurostat.

Figur 6. Kapasitetsutnyttingsgraden i prosent for industrien

Glattet sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2017
1. kv. 2008 83.7 80.3
2. kv. 2008 83.0 80.3
3. kv. 2008 81.4 80.3
4. kv. 2008 78.9 80.3
1. kv. 2009 76.8 80.3
2. kv. 2009 76.0 80.3
3. kv. 2009 76.3 80.3
4. kv. 2009 76.8 80.3
1. kv. 2010 77.1 80.3
2. kv. 2010 77.8 80.3
3. kv. 2010 78.5 80.3
4. kv. 2010 78.9 80.3
1. kv. 2011 79.4 80.3
2. kv. 2011 79.8 80.3
3. kv. 2011 79.6 80.3
4. kv. 2011 79.6 80.3
1. kv. 2012 79.7 80.3
2. kv. 2012 79.7 80.3
3. kv. 2012 79.8 80.3
4. kv. 2012 79.8 80.3
1. kv. 2013 79.4 80.3
2. kv. 2013 79.3 80.3
3. kv. 2013 79.5 80.3
4. kv. 2013 80.0 80.3
1. kv. 2014 80.4 80.3
2. kv. 2014 80.5 80.3
3. kv. 2014 80.1 80.3
4. kv. 2014 79.3 80.3
1. kv. 2015 78.4 80.3
2. kv. 2015 77.4 80.3
3. kv. 2015 76.7 80.3
4. kv. 2015 76.8 80.3
1. kv. 2016 77.1 80.3
2. kv. 2016 77.2 80.3
3. kv. 2016 77.1 80.3
4. kv. 2016 76.9 80.3
1. kv. 2017 76.7 80.3

Gjennomsnittlig antall arbeidsmåneder som dekkes av industriens ordrebeholdning, var i 1. kvartal på 4,1 måneder. Dette er på om lag samme nivå som foregående kvartal og over 3,9 som er det historiske gjennomsnittet for indikatoren.

Figur 7. Antall arbeidsmåneder dekket ved nåværende ordrebeholdningen for industrien

Glattet sesongjustert Gjennomsnitt 1990- 2017
1. kv.2008 4.83 3.9
2. kv. 2008 4.78 3.9
3. kv. 2008 4.65 3.9
4. kv. 2008 4.46 3.9
1. kv.2009 4.23 3.9
2. kv. 2009 3.97 3.9
3. kv. 2009 3.77 3.9
4. kv. 2009 3.74 3.9
1. kv.2010 3.83 3.9
2. kv. 2010 3.95 3.9
3. kv. 2010 4.12 3.9
4. kv. 2010 4.25 3.9
1. kv.2011 4.31 3.9
2. kv. 2011 4.37 3.9
3. kv. 2011 4.34 3.9
4. kv. 2011 4.13 3.9
1. kv.2012 4.00 3.9
2. kv. 2012 4.09 3.9
3. kv. 2012 4.26 3.9
4. kv. 2012 4.32 3.9
1. kv.2013 4.29 3.9
2. kv. 2013 4.20 3.9
3. kv. 2013 4.15 3.9
4. kv. 2013 4.26 3.9
1. kv.2014 4.45 3.9
2. kv. 2014 4.51 3.9
3. kv. 2014 4.42 3.9
4. kv. 2014 4.35 3.9
1. kv.2015 4.28 3.9
2. kv. 2015 4.25 3.9
3. kv. 2015 4.23 3.9
4. kv. 2015 4.17 3.9
1. kv.2016 4.05 3.9
2. kv. 2016 3.95 3.9
3. kv. 2016 3.94 3.9
4. kv. 2016 3.98 3.9
1. kv.2017 4.03 3.9

Indikator for ressursknapphet er på samme nivå som foregående kvartal. Det rapporteres fremdeles at det er lite knapphet på arbeidskraft, god tilgang på råstoff og kraft, samtidig som relativt få industriledere melder om full kapasitetsutnyttelse.

Figur 8

Figur 8. Faktorer som begrenset produksjonen i inneværende kvartal. Glattet sesongjustert

Aktualitet

Datagrunnlaget er samlet inn i perioden fra 9. mars 2017 til 19. april 2017.

Bedømmelse av 1. kvartal 2017 samt utsiktene på kort sikt¹

1 Samlet vurdering av nåsituasjonen og forventet utvikling på kort sikt.

2 Meget god: ++, God: +, På det jevne: ~, Svak: - ,Meget svak: -- , God, men med enkelte negative tegn: +(-), Situasjon der + og - faktorer jevner ut hverandre: +/-, Svak, men med enkelte positive tegn: -(+)

Næring

Vurdering2
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri +
Trelast- og trevareindustri ++
Papir- og papirvareindustri +
Kjemiske råvarer +
Ikke-jernholdige metaller +
Metallvareindustri +(-)
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri -(+)
Maskinindustri --
Bygging av skip og oljeplattformer --
Maskinreparasjon og -installasjon -

Kontakt