Økonomiske analyser, 6/2007

Reduserte transportkostnader i gassmarkedet - mulige konsekvenser for Norge

Publisert:

Etterspørselen etter gass er i vekst verden over og kostnadene ved å transportere gassen har falt betraktelig. Samtidig ser vi en utvikling mot deregulerte og integrerte regionale gassmarkeder. Hva skjer med prisene i et globalt marked hvis transportkostnadene fortsetter å falle? Denne studien viser at resultatet ikke er opplagt. For Norge som gasseksportør kan konsekvensen være at verdien av gassen faller eller øker, avhengig av hvilken transportteknologi som blir billigere og den geografiske avstanden mellom de største gassmarkedene.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt