Økonomiske analyser, 2/2011

Redusert petroleumsaktivitet : en utfordring for norsk økonomi?

Publisert:

Nedbyggingen av petroleumsnæringen vil i seg selv neppe innebære store makroøkonomiske utfordringer for norsk økonomi. Bare åtte prosent av dagens sysselsetting er direkte eller indirekte knyttet til petroleumsnæringen. Aktivitetsnedgangen i petroleumsnæringen vil foregå over lang tid. Norge vil antakelig ha en betydelig aktivitet på sokkelen også om 20 år.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt