Andel husholdninger som har gjennomført ulike tiltak for å spare energi. 2012. Prosent

Tilbake til artikkelen

Andel husholdninger som har gjennomført ulike tiltak for å spare energi. 2012. Prosent
Ulike tiltak for å spare energi Prosent
Har termostat på elektriske ovner 77
Bruker automatisk styringssystem for å senke temp. på natt/dagtid 16
Regulerer temperatur manuelt 56
Skrur av lys i rom som ikke er i bruk 93
Reduserer varmen i rom som ikke er i bruk 80
Har lavenergibolig/passivhus 3
Har satt inn tiltak for å redusere energibruk i boligen 36
Kjenner til at tak, loft eller etasjeskiller er etterisolert 24
Kjenner til at vinduer er skiftet ut 42
Har luft til luft-varmepumpe 24
Har annen type varmepumpe 4
   
Andel med sparepærer  
Har ingen sparepærer 22
En fjerdedel av lyspærene er sparepærer 30
Halvparten av lyspærene er sparepærer 20
Tre fjerdedeler av lyspærene sparepærer 11
Nesten alle lyspærene er sparepærer 17

Kontakt