Tilført energi per husholdning. kWh

Tilbake til artikkelen

Tilført energi per husholdning. kWh1
  Total energi Elektrisitet Olje/parafin Ved, kull og koks2
1I praksis kan man ikke nyttiggjøre seg all olje og biobrensel man bruker, siden en del av det teoretiske energiinnholdet går tapt ved forbrenningen. At energien måles som «tilført», betyr at man ikke korrigerer for dette energitapet, men at man måler faktisk tilført mengde. For strøm og fjernvarme antas det at man ikke har noe tap etter at energien er levert forbruker. For olje regner man med at rundt 20 prosent av det teoretiske energiinnholdet går tapt, mens for ved går 20-50 prosent tapt avhengig av hvor effektiv vedovnen er.
2Det ble ikke brukt kull/koks i 2009 og 2012, men derimot noe pellets og briketter i tillegg til ved.
3Tallene er temperaturkorrigert ved bruk av graddagsmetoden. Se beskrivelse av metode her: http://www.ssb.no/husenergi/arkiv (se 2009-statistikken).
1993 22 706 18 064 1 761 2 872
1994 23 525 18 436 1 718 3 274
1995 23 633 18 537 1 908 3 105
2001 22 399 17 779 1 217 3 331
2004 21 143 15 991 1 562 3 504
20061 21 644 16 240 1 411 3 853
2009 20 415 15 977 845 3 407
2012 20 230 16 044 698 3 204
20093 21 023 16 343 890 3 593
20123 20 423 16 171 719 3 266
Prosentvis endring 2009-2012 -0,9 0,4 -17,4 -6,0
Prosentvis endring 2009-2012, temperaturkorrigert -2,9 -1,1 -19,2 -9,1

Kontakt