Nominelle strømpriser til husholdninger i utvalgte land. Total strømpris inklusiv alle avgifter. 1999-2013. Øre/kWh

Tilbake til artikkelen

Nominelle strømpriser til husholdninger i utvalgte land. Total strømpris inklusiv alle avgifter. 1999-2013. Øre/kWh1
  1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013
1Prisene er omregnet fra USD/kWh til norske øre /kWh ut fra dollarkursen for Norge.
Danmark 132 174 190 215 229 215 232
Tyskland 129 106 124 193 197 197 228
Irland 84 89 79 141 145 157 172
Østerrike 121 103 112 156 153 142 160
OECD Europa 95 94 80 133 137 135 ..
Sverige 60 .. 97 132 139 130 137
Storbritannia 81 94 61 111 117 126 135
Finland 69 68 78 106 120 113 119
Frankrike 106 89 137 100 105 102 114
OECD totalt 77 89 0 96 95 97 ..
Norge 48 51 76 107 103 82 88
USA 53 72 106 70 66 69 71
Canada 36 47 49 56 59 59 ..
Sør-Afrika 32 35 39 .. .. .. ..
India 17 29 30 .. .. .. ..

Kontakt