Ordrereservene faller igjen

Publisert:

Ordrereservene i den ordrebaserte industrien falt med 9,0 prosent fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017. Ordretilgangen viste en oppgang på 5,7 prosent i samme periode.

Ordrereservene falt 9,0 prosent fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017 i den ordrebaserte industrien. Eksportmarkedet hadde en nedgang på 17 prosent, men det var en oppgang på 1,8 prosent i hjemmemarkedet, viser ordreindeks for industrien.

Ordretilgangen økte med 5,7 prosent i samme periode. Det var oppgang både i hjemme- og eksportmarkedet. Oppgangen var størst innenfor hjemmemarkedet, der den var var på 11 prosent.

Figur 1. Ordretilgang og ordrereserver totalt. Ujustert. 2005=100

Reserve Tilgang
2. kv. 2011 165.6 169.9
3. kv. 2011 176.6 143.1
4. kv. 2011 169.2 128.9
1. kv. 2012 168.2 128.0
2. kv. 2012 188.9 157.6
3. kv. 2012 188.4 112.7
4. kv. 2012 195.6 137.2
1. kv. 2013 198.0 133.3
2. kv. 2013 206.2 141.4
3. kv. 2013 205.2 114.3
4. kv. 2013 214.2 141.0
1. kv. 2014 211.0 136.2
2. kv. 2014 229.3 145.6
3. kv. 2014 220.3 109.7
4. kv. 2014 221.5 130.5
1. kv. 2015 214.7 121.0
2. kv. 2015 205.4 121.5
3. kv. 2015 197.5 98.9
4. kv. 2015 189.5 110.0
1. kv. 2016 175.3 94.9
2. kv. 2016 151.9 101.5
3. kv. 2016 146.4 101.1
4. kv. 2016 141.3 107.0
1. kv. 2017 142.4 115.0
2. kv. 2017 138.2 107.3

Ordrereservene reduseres ytterligere

Ordrereservene i den ordrebaserte industrien er lave, men faller nå saktere enn i de tre foregående årene. Man må tilbake til 3. kvartal 2010 for å finne et lavere nivå på ordrereservene. Maskinindustri er den næringen som bidrar mest til fallet fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017. Nedgangen var på 26 prosent, og det er eksportmarkedet som trekker ned.

Øvrige næringer som bidro til reduserte ordrereserver var:

  • Metallvareindustri
  • Maskinreparasjon og -installasjon

Figur 2. Ordrereserve. Næringenes bidrag til industriens endringsrate.¹ 2. kvartal 2017/2. kvartal 2016

Ordrereserve Ordrereserve
Maskinreparasjon og -installasjon -0.9
Annen verkstedsindustri 0.1
Bygging av skip og oljeplattformer 0.0
Maskinindustri -5.9
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri -0.7
Metallvareindustri -1.8
Metallindustri 0.0
Kjemisk og farmasøytisk industri 0.2
Papir- og papirvareindustri 0.2
Tekstil- og bekledningsindustri -0.1
Ordrebasert industri -9.0

Ordrereservene gikk ned med 2,9 prosent fra 1. kvartal 2017 til 2. kvartal 2017 i den ordrebaserte industrien. Næringer som meldte om reduserte ordrereserver, var:

  • Metallindustri
  • Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri
  • Maskinreparasjon og -installasjon
  • Metallvareindustrien.

Økt ordretilgang på årsbasis

Næringene for maskinindustri og bygging av skip og oljeplattformer bidro mest til den økte ordretilgangen på 5,7 prosent fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017.

Øvrige næringer som også bidro til dette, var:

  • Metallindustri
  • Maskinreparasjon og -installasjon
  • Kjemisk og farmasøytisk industri

Næringene dataindustri og elektrisk utstyrsindustri samt metallvareindustri bidro til å dempe oppgangen i industriens ordretilgang med en nedgang på henholdsvis 29 og 6,3 prosent.

Figur 3. Ordretilgang. Næringenes bidrag til industriens endringsrate.¹ 2. kvartal 2017/2. kvartal 2016

Ordretilgang Ordretilgang
Maskinreparasjon og -installasjon 1.0
Annen verkstedsindustri 0.2
Bygging av skip og oljeplattformer 3.5
Maskinindustri 3.8
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri -4.3
Metallvareindustri -0.8
Metallindustri 1.2
Kjemisk og farmasøytisk industri 0.6
Papir- og papirvareindustri 0.4
Tekstil- og bekledningsindustri 0.0
Ordrebasert industri 5.7

Ordretilgangen gikk derimot ned med 6,7 prosent fra 1. kvartal 2017 til 2. kvartal 2017. Næringen for bygging av skip og oljeplattformer stod for mesteparten av nedgangen med en reduksjon på 33 prosent.

Næringer som bidro til å motvirke reduksjonen av ordretilgangen i perioden, var maskinindustri og kjemisk og farmasøytisk industri som meldte om økt ordretilgang.

Tallene er basert på regnskapsførte kontrakter

Det er regnskapsførte kontrakter som registreres i ordrestatistikken, slik at alle annonserte kontrakter ikke nødvendigvis kommer med i statistikken før etter en stund. Det kan også variere noe når disse kontraktene blir rapportert som effektuert i statistikken. Som oftest vil en ferdigstilt kontrakt, eller en del av en kontrakt, bli rapportert som effektuert samtidig som den blir fakturert mot kunde.

Tillegginformasjon

Henvisninger til foregående kvartal i artikkelen refereres til ujusterte tall.

Kontakt