Optimisme i industrien

Publisert:

Norske industriledere melder om en produksjonsoppgang i 4. kvartal 2017, med klare forventinger om økt produksjon og økt ordretilgang for 1. kvartal 2018. Den generelle bedømmelsen for det første kvartalet i 2018 er også positivt blant flertallet av industrilederne.

Konjunkturbarometeret for 4. kvartal 2017 viser en oppgang i samlet industriproduksjon sammenlignet med 3. kvartal 2017. For produsenter av investeringsvarer var det en økning i produksjonen etter fall siden tredje kvartal 2014. Det var en bedring for flere av næringene som leverer til olje- og gassnæringen, med oppgang i maskindustri og maskinreparasjon og -installasjon, mens det innenfor bygging av skip og oljeplattformer fremdeles meldes om lavere produksjon.

Produsentene av innsatsvarer hadde en liten vekst i produksjonen i 4. kvartal, hvor det var bedring i blant næringer som metallindustri og trelast- og trevareindustri, mens papir- og papirvareindustri på sin side hadde et fall i produksjonen. Produksjonen innenfor konsumvarer var tilnærmet uendret etter ett fall i de tre foregående kvartalene.

Den samlede industrisysselsettingen viser en liten oppgang i 4. kvartal 2017, etter å ha vært negativ siden fjerde kvartal 2013. Det var vekst for produsenter av innsatsvarer, mens denne var negativ for investeringsvarer, og tilnærmet uendret for konsumvarer.

Figur 1. Produksjon og sysselsetting for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Totalt produksjonsvolum Gjennomsnittlig sysselsetting
1. kv. 2008 50 56.44 54.20
2. kv. 2008 50 53.67 51.35
3. kv. 2008 50 47.83 46.42
4. kv. 2008 50 40.96 40.33
1. kv. 2009 50 37.62 36.18
2. kv. 2009 50 39.78 36.65
3. kv. 2009 50 44.58 39.40
4. kv. 2009 50 47.89 42.41
1. kv. 2010 50 50.03 44.54
2. kv. 2010 50 51.34 45.43
3. kv. 2010 50 52.02 46.99
4. kv. 2010 50 53.23 50.45
1. kv. 2011 50 55.36 53.88
2. kv. 2011 50 55.92 54.71
3. kv. 2011 50 55.06 54.23
4. kv. 2011 50 54.17 53.63
1. kv. 2012 50 53.16 53.64
2. kv. 2012 50 52.44 54.07
3. kv. 2012 50 52.02 54.27
4. kv. 2012 50 50.99 53.16
1. kv. 2013 50 49.77 52.28
2. kv. 2013 50 50.88 52.37
3. kv. 2013 50 52.63 51.59
4. kv. 2013 50 53.91 50.58
1. kv. 2014 50 54.51 49.97
2. kv. 2014 50 53.09 49.73
3. kv. 2014 50 51.23 49.90
4. kv. 2014 50 50.30 48.98
1. kv. 2015 50 48.22 45.10
2. kv. 2015 50 46.39 41.02
3. kv. 2015 50 46.67 39.09
4. kv. 2015 50 47.46 39.41
1. kv. 2016 50 48.26 41.07
2. kv. 2016 50 48.41 42.18
3. kv. 2016 50 46.97 42.07
4. kv. 2016 50 46.61 42.76
1. kv. 2017 50 47.98 44.89
2. kv. 2017 50 49.43 47.42
3. kv. 2017 50 50.62 49.76
4. kv. 2017 50 50.94 50.57

Ordretilgangen fra hjemmemarkedet øker

Ordretilgangen fra hjemmemarkedet viser en oppgang i 4. kvartal, og også eksportmarkedet hadde en svak økning. Den samlede ordrebeholdningen gikk opp. Produsenter av innsatsvarer hadde en økning i ordretilgangen fra hjemmemarkedet og i samlet ordrebeholdning, mens tilgangen fra eksportmarkedet var omtrent uendret fra forrige kvartal. For investeringsvarer var det økt ordretilgang fra hjemmemarkedet, en liten økning i ordretilgang fra eksportmarkedet, og økt ordrebeholdning. Produsenter av konsumvarer melder om økt ordretilgang fra eksportmarkedet, mens tilgangen fra hjemmemarkedet og ordrebeholdningen var så å si uforandret.

Figur 2. Ordretilgang for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Ordretilgang fra hjemmemarkedet Ordretilgang fra eksportmarkedet
1. kv. 2008 50 52.80 50.10
2. kv. 2008 50 49.38 46.48
3. kv. 2008 50 42.58 42.72
4. kv. 2008 50 34.48 28.81
1. kv. 2009 50 32.46 28.00
2. kv. 2009 50 37.37 38.02
3. kv. 2009 50 42.34 41.09
4. kv. 2009 50 44.47 43.87
1. kv. 2010 50 46.92 47.57
2. kv. 2010 50 50.79 51.76
3. kv. 2010 50 53.52 53.42
4. kv. 2010 50 55.35 54.19
1. kv. 2011 50 57.31 53.25
2. kv. 2011 50 56.94 50.35
3. kv. 2011 50 54.88 48.03
4. kv. 2011 50 54.93 47.22
1. kv. 2012 50 55.01 48.03
2. kv. 2012 50 52.51 48.87
3. kv. 2012 50 49.87 46.57
4. kv. 2012 50 49.20 44.64
1. kv. 2013 50 48.30 45.05
2. kv. 2013 50 48.90 47.98
3. kv. 2013 50 50.60 52.36
4. kv. 2013 50 50.70 54.87
1. kv. 2014 50 50.11 54.84
2. kv. 2014 50 49.96 53.13
3. kv. 2014 50 48.20 49.59
4. kv. 2014 50 46.17 46.02
1. kv. 2015 50 44.33 43.53
2. kv. 2015 50 43.11 42.32
3. kv. 2015 50 43.09 43.32
4. kv. 2015 50 44.25 43.98
1. kv. 2016 50 45.92 43.19
2. kv. 2016 50 46.96 42.52
3. kv. 2016 50 47.28 43.34
4. kv. 2016 50 49.00 45.49
1. kv. 2017 50 50.27 47.99
2. kv. 2017 50 50.09 49.83
3. kv. 2017 50 51.58 50.54
4. kv. 2017 50 52.81 50.55

Prisutviklingen i 4. kvartal var positiv både for hjemme- og eksportmarkedet i industrien samlet sett. En svekkelse av kronekursen mot viktige handelspartnere kan bidra til å forklare prisveksten i eksportmarkedet. For innsatsvarer og konsumvarer var det en bedring i begge markeder, mens det for investeringsvarer var en fortsatt negativ utvikling i begge markeder. Krav om reduserte utbyggings- og vedlikeholdskostnader for oljeselskapene, og hard konkurranse om kontrakter for leverandørindustrien, er sannsynlige årsaker til denne nedgangen for produsentene av investeringsvarer.

Figur 3. Priser på produkter ved salg for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Priser på produkter ved salg til hjemmemarkedet Priser på produkter ved salg til eksportmarkedet
1. kv. 2008 50 61.95 54.05
2. kv. 2008 50 60.85 54.97
3. kv. 2008 50 56.22 54.45
4. kv. 2008 50 50.09 50.29
1. kv. 2009 50 44.77 45.16
2. kv. 2009 50 44.35 43.94
3. kv. 2009 50 46.02 44.06
4. kv. 2009 50 46.22 43.85
1. kv. 2010 50 46.72 45.52
2. kv. 2010 50 49.06 49.27
3. kv. 2010 50 51.36 51.55
4. kv. 2010 50 53.53 52.68
1. kv. 2011 50 55.81 52.84
2. kv. 2011 50 54.83 49.99
3. kv. 2011 50 52.59 46.56
4. kv. 2011 50 51.99 44.97
1. kv. 2012 50 51.88 45.54
2. kv. 2012 50 51.44 46.22
3. kv. 2012 50 51.89 45.44
4. kv. 2012 50 51.77 44.40
1. kv. 2013 50 51.10 45.05
2. kv. 2013 50 52.19 47.22
3. kv. 2013 50 53.12 50.00
4. kv. 2013 50 53.61 52.98
1. kv. 2014 50 54.40 53.30
2. kv. 2014 50 54.20 51.62
3. kv. 2014 50 53.42 50.86
4. kv. 2014 50 53.10 51.67
1. kv. 2015 50 51.09 50.33
2. kv. 2015 50 48.74 49.03
3. kv. 2015 50 48.27 49.53
4. kv. 2015 50 48.67 48.92
1. kv. 2016 50 49.60 47.88
2. kv. 2016 50 50.31 47.95
3. kv. 2016 50 49.94 47.90
4. kv. 2016 50 49.61 47.71
1. kv. 2017 50 50.43 49.63
2. kv. 2017 50 51.64 51.26
3. kv. 2017 50 53.15 52.26
4. kv. 2017 50 54.28 53.38

Positive forventninger til årets 1. kvartal

De generelle bedømmelsene av utsiktene for 1. kvartal 2018 er totalt sett klart positive, og andelen som ser optimistisk på det kommende kvartalet er større enn i forrige undersøkelse. Industrilederne melder om at vedtatte investeringsplaner oppjusteres, og ordretilgangen fra både hjemme- og eksportmarkedet er ventet å øke. Det ventes også vekst i den samlede ordrebeholdningen. Sysselsettingen er ventet å øke i årets første kvartal. Produsentene av investeringsvarer, innsatsvarer og konsumvarer er alle optimistiske i sin bedømmelse av utsiktene for det kommende kvartalet.

Figur 4. Generell bedømmelse av utsiktene for det kommende kvartal for industrien

Vendepunktsverdi Glattet sesongjustert
1. kv. 2008 50 56.98
2. kv. 2008 50 52.38
3. kv. 2008 50 45.47
4. kv. 2008 50 40.34
1. kv. 2009 50 40.17
2. kv. 2009 50 43.98
3. kv. 2009 50 47.54
4. kv. 2009 50 50.26
1. kv. 2010 50 53.24
2. kv. 2010 50 56.05
3. kv. 2010 50 59.01
4. kv. 2010 50 61.00
1. kv. 2011 50 60.13
2. kv. 2011 50 57.55
3. kv. 2011 50 56.04
4. kv. 2011 50 56.04
1. kv. 2012 50 56.38
2. kv. 2012 50 56.20
3. kv. 2012 50 55.54
4. kv. 2012 50 55.12
1. kv. 2013 50 55.15
2. kv. 2013 50 55.01
3. kv. 2013 50 54.82
4. kv. 2013 50 54.69
1. kv. 2014 50 54.13
2. kv. 2014 50 53.37
3. kv. 2014 50 51.66
4. kv. 2014 50 48.50
1. kv. 2015 50 45.34
2. kv. 2015 50 43.46
3. kv. 2015 50 43.00
4. kv. 2015 50 44.18
1. kv. 2016 50 46.88
2. kv. 2016 50 50.42
3. kv. 2016 50 53.06
4. kv. 2016 50 53.96
1. kv. 2017 50 54.16
2. kv. 2017 50 54.56
3. kv. 2017 50 56.63
4. kv. 2017 50 59.81

Sammensatt konjunkturindikator for industrien var i 4. kvartal 2017 på 6,4 (sesongjusterte nettotall) og har gått opp fra 3,2 i foregående kvartal. Dette er godt over det historiske gjennomsnittet på 3,0, og den høyeste verdien siden 2. kvartal 2014. Tallverdier over null antyder at produksjonsvolumet vil øke i kommende periode, mens tallverdier under null antyder at produksjonsvolumet vil falle. For internasjonale sammenligninger av sammensatt konjunkturindikator henviser Statistisk sentralbyrå til Eurostat (EU), Konjunkturinstituttet (Sverige) og Danmarks Statistik.

Figur 5. Sammensatt konjunkturindikator for industrien¹

Sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2017
1. kv. 2008 6.9 3.0
2. kv. 2008 -0.7 3.0
3. kv. 2008 -6.9 3.0
4. kv. 2008 -22.9 3.0
1. kv. 2009 -19.3 3.0
2. kv. 2009 -7.9 3.0
3. kv. 2009 -2.9 3.0
4. kv. 2009 0.1 3.0
1. kv. 2010 3.2 3.0
2. kv. 2010 4.5 3.0
3. kv. 2010 8.8 3.0
4. kv. 2010 11.1 3.0
1. kv. 2011 9.1 3.0
2. kv. 2011 8.5 3.0
3. kv. 2011 5.6 3.0
4. kv. 2011 6.0 3.0
1. kv. 2012 9.0 3.0
2. kv. 2012 6.5 3.0
3. kv. 2012 0.7 3.0
4. kv. 2012 4.8 3.0
1. kv. 2013 1.3 3.0
2. kv. 2013 1.3 3.0
3. kv. 2013 6.2 3.0
4. kv. 2013 7.9 3.0
1. kv. 2014 6.4 3.0
2. kv. 2014 6.5 3.0
3. kv. 2014 1.6 3.0
4. kv. 2014 -1.8 3.0
1. kv. 2015 -3.9 3.0
2. kv. 2015 -8.6 3.0
3. kv. 2015 -6.7 3.0
4. kv. 2015 -8.3 3.0
1. kv. 2016 -7.0 3.0
2. kv. 2016 -2.1 3.0
3. kv. 2016 -4.0 3.0
4. kv. 2016 -0.6 3.0
1. kv. 2017 1.1 3.0
2. kv. 2017 3.6 3.0
3. kv. 2017 3.2 3.0
4. kv. 2017 6.4 3.0
¹ Sammensatt konjunkturindikator for industrien er det aritmetiske gjennomsnitt av svarene (nettotall) for forventet produksjon, ordrebeholdning og lagerbeholdning av egne produkter (det siste med motsatt fortegn).

Kapasitetsutnyttingsgraden marginalt ned

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad] i industrien har gått litt ned siden forrige kvartal og beregnes til 77,8 prosent ved utgangen av 4. kvartal 2017 mot 77,9 i kvartalet før. Resultatet ligger under det historiske gjennomsnittet på 80,2 prosent. For internasjonale sammenligninger av gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien henviser Statistisk sentralbyrå til Eurostat.

Figur 6. Kapasitetsutnyttingsgraden i prosent for industrien

Glattet sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2017
1. kv. 2008 83.7 80.2
2. kv. 2008 83.0 80.2
3. kv. 2008 81.4 80.2
4. kv. 2008 78.9 80.2
1. kv. 2009 76.8 80.2
2. kv. 2009 76.0 80.2
3. kv. 2009 76.3 80.2
4. kv. 2009 76.8 80.2
1. kv. 2010 77.1 80.2
2. kv. 2010 77.8 80.2
3. kv. 2010 78.5 80.2
4. kv. 2010 78.9 80.2
1. kv. 2011 79.4 80.2
2. kv. 2011 79.8 80.2
3. kv. 2011 79.6 80.2
4. kv. 2011 79.6 80.2
1. kv. 2012 79.7 80.2
2. kv. 2012 79.7 80.2
3. kv. 2012 79.8 80.2
4. kv. 2012 79.8 80.2
1. kv. 2013 79.4 80.2
2. kv. 2013 79.3 80.2
3. kv. 2013 79.5 80.2
4. kv. 2013 80.0 80.2
1. kv. 2014 80.4 80.2
2. kv. 2014 80.5 80.2
3. kv. 2014 80.1 80.2
4. kv. 2014 79.3 80.2
1. kv. 2015 78.4 80.2
2. kv. 2015 77.4 80.2
3. kv. 2015 76.7 80.2
4. kv. 2015 76.8 80.2
1. kv. 2016 77.1 80.2
2. kv. 2016 77.2 80.2
3. kv. 2016 77.0 80.2
4. kv. 2016 76.8 80.2
1. kv. 2017 77.1 80.2
2. kv. 2017 77.6 80.2
3. kv. 2017 77.9 80.2
4. kv. 2017 77.8 80.2

Gjennomsnittlig antall arbeidsmåneder som dekkes av industriens ordrebeholdning var i 4. kvartal 4,0, litt ned fra 4,1 i foregående kvartal, men ligger over det historiske gjennomsnittet på 3,9 arbeidsmåneder.

Figur 7. Antall arbeidsmåneder dekket ved nåværende ordrebeholdningen for industrien

Glattet sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2017
1. kv. 2008 4.83 3.9
2. kv. 2008 4.78 3.9
3. kv. 2008 4.65 3.9
4. kv. 2008 4.46 3.9
1. kv. 2009 4.23 3.9
2. kv. 2009 3.97 3.9
3. kv. 2009 3.77 3.9
4. kv. 2009 3.74 3.9
1. kv. 2010 3.83 3.9
2. kv. 2010 3.95 3.9
3. kv. 2010 4.12 3.9
4. kv. 2010 4.25 3.9
1. kv. 2011 4.31 3.9
2. kv. 2011 4.37 3.9
3. kv. 2011 4.33 3.9
4. kv. 2011 4.13 3.9
1. kv. 2012 4.00 3.9
2. kv. 2012 4.09 3.9
3. kv. 2012 4.26 3.9
4. kv. 2012 4.32 3.9
1. kv. 2013 4.30 3.9
2. kv. 2013 4.22 3.9
3. kv. 2013 4.15 3.9
4. kv. 2013 4.25 3.9
1. kv. 2014 4.44 3.9
2. kv. 2014 4.50 3.9
3. kv. 2014 4.41 3.9
4. kv. 2014 4.35 3.9
1. kv. 2015 4.30 3.9
2. kv. 2015 4.24 3.9
3. kv. 2015 4.22 3.9
4. kv. 2015 4.18 3.9
1. kv. 2016 4.06 3.9
2. kv. 2016 3.97 3.9
3. kv. 2016 3.98 3.9
4. kv. 2016 4.02 3.9
1. kv. 2017 4.05 3.9
2. kv. 2017 4.09 3.9
3. kv. 2017 4.08 3.9
4. kv. 2017 4.02 3.9

Indikator for ressursknapphet er litt ned fra foregående kvartal, det rapporteres fremdeles at det er lite knapphet på arbeidskraft, god tilgang på råstoff og kraft, samtidig som relativt få industriledere melder om full kapasitetsutnyttelse. Samtidig registreres det en nedgang i antall industriledere som melder at svak etterspørsel eller sterk konkurranse er begrensende faktorer for produksjonen.

Figur 8

Figur 8. Faktorer som begrenset produksjonen i inneværende kvartal. Glattet sesongjustert

Aktualitet

Datagrunnlaget er samlet inn i perioden fra 7. desember 2017 til 18. januar 2018.

Bedømmelse av 4. kvartal 2017 samt utsiktene på kort sikt¹

1 Samlet vurdering av nåsituasjonen og forventet utvikling på kort sikt.   2 Meget god: ++, God: +, På det jevne: ~, Svak: - ,Meget svak: -- , God, men med enkelte negative tegn: +(-), Situasjon der + og - faktorer jevner ut hverandre: +/-, Svak, men med enkelte positive tegn: -(+)
Næring Vurdering2
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri +
Trelast- og trevareindustri ++
Papir- og papirvareindustri +(-)
Kjemiske råvarer +
Ikke-jernholdige metaller +
Metallvareindustri +
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri -(+)
Maskinindustri +
Bygging av skip og oljeplattformer -(+)
Maskinreparasjon og -installasjon +

 

 

 

 

 

 

Kontakt