Omstilling i verftsindustrien ga vind i seilene

Publisert:

Norske verft bygger nå i større grad cruiseskip og ferger enn fartøyer til olje- og gassektoren. Det bidro til å heve den totale industriproduksjonen med 1,7 prosent fra 2017 til 2018.

Etter noen år med fall i norsk industriproduksjon som følge av nedturen i olje- og gassektoren fra 2014, flatet produksjonen ut mot slutten av 2016 og snudde til en liten vekst i 2017.

I 2018 har veksten fortsatt og tiltatt i styrke, som vist i figur 1.

Figur 1. Utviklingen i industriproduksjonen. Sesongjusterte tall. (2005=100)

Indeks
1. kv. 2014 121.73
2. kv. 2014 123.09
3. kv. 2014 124.51
4. kv. 2014 125.48
1. kv. 2015 123.85
2. kv. 2015 120.22
3. kv. 2015 117.44
4. kv. 2015 115.99
1. kv. 2016 115.99
2. kv. 2016 113.97
3. kv. 2016 112.11
4. kv. 2016 112.28
1. kv. 2017 113.94
2. kv. 2017 114.47
3. kv. 2017 113.23
4. kv. 2017 114.93
1. kv. 2018 114.2
2. kv. 2018 115.35
3. kv. 2018 116.33
4. kv. 2018 118.22

Fra supplyskip til cruiseskip

Samlet sett hadde norsk industriproduksjon en årsvekst på 1,7 prosent i 2018 sammenlignet med 2017.

Mye av denne veksten skyldes en oppgang i næringen bygging av skip og oljeplattformer på hele 18 prosent. Det er den delen av næringen som jobber med skipsbygging som vokste mest, med en økning på hele 43 prosent sammenlignet med 2017, illustrert i figur 2.

Her er det imidlertid ikke lenger bygging av skip til bruk i olje- og gassnæringen som dominerer produksjonen, slik det var da oljeprisen var på topp for bare noen år siden. Derimot er det nå prosjekter knyttet til andre markedssegmenter som særlig preger aktiviteten til næringen.

Norske verft har med andre ord snudd seg mot nye markeder etter at etterspørselen fra oljesektoren har sviktet, og blant leveransene virksomhetene i næringen har hatt i 2018 finner vi både cruiseskip, ferger og fisketrålere.

Det var imidlertid også en oppgang i den delen av næringen som bygger oljeplattformer på 6,8 prosent. Oppgangen i denne delen av næringen har sammenheng med noen store enkeltprosjekter, som arbeid knyttet til feltene Johan Sverdrup og Martin Linge, som begge har planlagt produksjonsstart i løpet av 2019.

Figur 2. Produksjonsutvikling i bygging av skip og oljeplattformer. Sesongjusterte tall. (2014=100)

Bygging av skip Bygging av oljeplattformer
1. kv. 2014 98.15 93.96
2. kv. 2014 102.93 97.95
3. kv. 2014 98.85 107.56
4. kv. 2014 100.07 100.53
1. kv. 2015 88.54 95.1
2. kv. 2015 77.66 88.1
3. kv. 2015 75.29 79.45
4. kv. 2015 69.75 76.9
1. kv. 2016 79.02 74.88
2. kv. 2016 80.77 78.39
3. kv. 2016 70.56 73.95
4. kv. 2016 70.48 77.35
1. kv. 2017 65.27 76.6
2. kv. 2017 62.45 80.97
3. kv. 2017 60.4 78.7
4. kv. 2017 66.83 78.2
1. kv. 2018 75.1 84.71
2. kv. 2018 82.16 80.01
3. kv. 2018 98.49 83.38
4. kv. 2018 109.56 87.07
 

Full fres for metallvarer

Nest øverst på listen over hvilke næringer som bidro mest til den samlede økningen i industriproduksjonen i fjor kommer næringen metallvarer, som hadde en oppgang på 7,6 prosent sammenlignet med 2017.

Innad i næringen er det virksomheter som driver med overflatebehandling og bearbeiding av metaller som stod for den største delen av økningen. Denne delen av næringen opplevde, i likhet med verftsindustrien, en nedtur knyttet til at investeringene i oljesektoren sank fra 2014.

Nå har imidlertid pilene pekt oppover igjen for næringen siden rundt midten av 2017. Virksomhetene som driver med overflatebehandling og bearbeiding av metaller har blant annet oppdrag på skipsverft, og veksten vi ser i metallvarer kan nok til dels ha sammenheng med oppturen i verftsindustrien.

Figur 3. Produksjonsutvikling i metallvarer. Sesongjusterte tall. (2014=100)

Overflatebehandling og bearbeiding av metaller Metallvarer total
1. kv. 2014 96.26 97.91
2. kv. 2014 100.1 98.4
3. kv. 2014 101.28 101.4
4. kv. 2014 102.36 102.3
1. kv. 2015 97.81 100.19
2. kv. 2015 91.14 94.85
3. kv. 2015 83.66 91.14
4. kv. 2015 78.61 89.97
1. kv. 2016 74.02 87.66
2. kv. 2016 72.02 86.92
3. kv. 2016 75.17 87.02
4. kv. 2016 77.34 87.14
1. kv. 2017 69.28 83.74
2. kv. 2017 71.26 85.63
3. kv. 2017 70.17 84.94
4. kv. 2017 73.82 87.38
1. kv. 2018 79.4 88.93
2. kv. 2018 76.8 89.7
3. kv. 2018 85.85 92.94
4. kv. 2018 86.89 96.24

Kontakt