Omsetningsvekst for skip og oljeplattformer

Publisert:

Industriomsetningen gikk opp 0,7 prosent fra 2. til. 3. kvartal 2019 viser sesongjusterte tall. Fra august til september 2019 var det en oppgang på 1,2 prosent. Det var særlig næringen bygging av skip og oljeplattformer som bidro til veksten.

Indeksnivået for industriomsetningen var 160,5 (2005=100) i 3. kvartal 2019, mot 159,4 i foregående kvartal, viser sesongjusterte tall.

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

Omsetningsindeks for industrien
Jan. 2009 142.5
Feb. 2009 141.3
Mar. 2009 142
Apr. 2009 139.5
Mai 2009 137.2
Juni 2009 133.5
Juli 2009 132.8
Aug. 2009 134
Sep. 2009 135.9
Okt. 2009 137
Nov. 2009 137.1
Des. 2009 137.4
Jan. 2010 137.1
Feb. 2010 136
Mar. 2010 135.1
Apr. 2010 135.5
Mai 2010 136.3
Juni 2010 137.5
Juli 2010 138.2
Aug. 2010 136.8
Sep. 2010 134.5
Okt. 2010 134.7
Nov. 2010 137.3
Des. 2010 138.3
Jan. 2011 137.4
Feb. 2011 136.6
Mar. 2011 135.4
Apr. 2011 136.7
Mai 2011 136.4
Juni 2011 137.9
Juli 2011 136.7
Aug. 2011 136.2
Sep. 2011 136.1
Okt. 2011 137.1
Nov. 2011 139.1
Des. 2011 141.6
Jan. 2012 143.4
Feb. 2012 144
Mar. 2012 143.8
Apr. 2012 142.7
Mai 2012 143.2
Juni 2012 142.8
Juli 2012 143.8
Aug. 2012 143.6
Sep. 2012 144.9
Okt. 2012 145
Nov. 2012 145.8
Des. 2012 145.4
Jan. 2013 146.6
Feb. 2013 145.5
Mar. 2013 146.7
Apr. 2013 146
Mai 2013 146.2
Juni 2013 147.5
Juli 2013 150.9
Aug. 2013 153.6
Sep. 2013 153.9
Okt. 2013 152.1
Nov. 2013 151.7
Des. 2013 151.2
Jan. 2014 150.2
Feb. 2014 151.2
Mar. 2014 150.3
Apr. 2014 152
Mai 2014 150.3
Juni 2014 149.5
Juli 2014 148.6
Aug. 2014 151.2
Sep. 2014 151.3
Okt. 2014 151.7
Nov. 2014 150.6
Des. 2014 152.2
Jan. 2015 150.2
Feb. 2015 150.3
Mar. 2015 151.2
Apr. 2015 153.5
Mai 2015 152.1
Juni 2015 150.4
Juli 2015 148.9
Aug. 2015 148.7
Sep. 2015 147.9
Okt. 2015 147.5
Nov. 2015 144.7
Des. 2015 143.7
Jan. 2016 141.6
Feb. 2016 140.3
Mar. 2016 138.9
Apr. 2016 138.3
Mai 2016 139.4
Juni 2016 139.2
Juli 2016 139
Aug. 2016 137.3
Sep. 2016 136.4
Okt. 2016 134.9
Nov. 2016 134.3
Des. 2016 133.8
Jan. 2017 135.8
Feb. 2017 138.1
Mar. 2017 140.1
Apr. 2017 140.3
Mai 2017 138.2
Juni 2017 137.1
Juli 2017 137.4
Aug. 2017 139.7
Sep. 2017 140.6
Okt. 2017 141.5
Nov. 2017 142.5
Des. 2017 145.8
Jan. 2018 146.1
Feb. 2018 146.1
Mar. 2018 144.8
Apr. 2018 146
Mai 2018 148.4
Juni 2018 151.2
Juli 2018 152.9
Aug. 2018 153.2
Sep. 2018 153.9
Okt. 2018 155.3
Nov. 2018 156.5
Des. 2018 156.4
Jan. 2019 156.9
Feb. 2019 156.9
Mar. 2019 156.9
Apr. 2019 157.6
Mai 2019 158
Juni 2019 159.4
Juli 2019 158.8
Aug. 2019 159.7
Sep. 2019 160.5

Tremånedersendring: vekst for bygging av skip og oljeplattformer

Sesongjusterte tall viser at industriomsetningen økte med 0,7 prosent fra 2. til 3. kvartal 2019. Det er hjemmemarkedet som stod for veksten. Næringen bygging av skip og oljeplattformer bidro mest i positiv retning med en oppgang på hele 25 prosent i perioden. Mye av oppgangen kan tilskrives enkelte store leveranser av skip i perioden, men det var også betydelig omsetningsvekst for produsenter av oljeplattformer. Øvrige næringer som bidro positiv var:

  • Maskinreparasjon og -installasjon
  • Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri

En nedgang på 2,4 prosent innenfor næringsmiddelindustrien bidro mest til å dempe veksten i industriomsetningen.

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

Nærings-, drikkevare- og tobakkindustri Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri Metallvareindustri Bygging av skip og oljeplattformer Maskinindustri
Jan. 2013 160.8 154.9 165.0 129.7 236.2
Feb. 2013 160.7 156.8 158.0 126.6 238.7
Mar. 2013 160.1 156.4 180.1 136.3 235.3
Apr. 2013 162.0 153.6 183.3 126.5 233.6
Mai 2013 165.8 149.4 190.0 134.8 240.2
Juni 2013 166.4 146.2 179.8 139.8 261.5
Juli 2013 169.3 147.2 177.7 160.7 271.0
Aug. 2013 170.0 151.1 174.8 161.3 274.6
Sep. 2013 170.5 158.5 170.9 157.3 275.3
Okt. 2013 169.9 157.0 170.8 142.0 264.8
Nov. 2013 168.3 155.9 174.9 142.7 279.0
Des. 2013 170.2 150.6 170.0 147.1 277.0
Jan. 2014 168.1 152.4 172.4 143.6 274.1
Feb. 2014 168.4 153.0 172.1 156.5 265.2
Mar. 2014 166.1 149.2 173.8 160.2 259.1
Apr. 2014 170.4 147.3 172.8 166.0 266.4
Mai 2014 171.6 144.5 169.6 155.3 262.1
Juni 2014 172.6 142.4 168.0 151.2 266.5
Juli 2014 170.8 140.1 171.6 144.5 274.8
Aug. 2014 171.9 136.5 171.2 152.1 306.7
Sep. 2014 173.1 134.1 171.7 151.2 308.1
Okt. 2014 173.3 131.9 169.3 162.1 305.8
Nov. 2014 174.2 135.4 169.7 158.1 290.3
Des. 2014 175.8 134.2 172.4 156.2 297.1
Jan. 2015 177.8 128.6 160.3 139.2 305.3
Feb. 2015 177.5 123.3 158.1 143.0 308.0
Mar. 2015 177.1 127.4 157.1 140.3 318.8
Apr. 2015 177.9 130.7 165.2 155.5 308.0
Mai 2015 178.4 130.8 167.1 148.9 301.9
Juni 2015 179.1 131.9 162.6 144.0 278.7
Juli 2015 179.0 132.6 158.3 138.3 271.3
Aug. 2015 180.3 129.5 157.8 135.2 260.6
Sep. 2015 180.0 131.6 152.5 134.2 257.2
Okt. 2015 181.4 134.1 153.0 121.7 256.5
Nov. 2015 183.0 137.7 146.9 109.4 243.0
Des. 2015 185.5 132.2 151.6 113.0 236.6
Jan. 2016 186.7 124.4 150.6 119.9 222.3
Feb. 2016 190.6 116.1 150.1 119.5 211.5
Mar. 2016 193.2 111.2 144.9 110.8 204.2
Apr. 2016 194.1 109.7 142.6 105.3 196.7
Mai 2016 192.7 113.2 140.4 114.7 189.7
Juni 2016 193.8 114.6 142.9 116.8 167.8
Juli 2016 193.9 114.6 152.9 114.8 165.5
Aug. 2016 193.6 113.2 155.8 103.6 161.2
Sep. 2016 193.5 105.8 157.1 102.2 171.7
Okt. 2016 194.7 101.2 147.1 101.1 162.1
Nov. 2016 196.0 96.8 147.1 104.3 148.9
Des. 2016 195.8 101.2 143.3 99.6 131.9
Jan. 2017 196.4 117.9 142.8 97.2 126.5
Feb. 2017 197.5 132.9 141.0 90.3 130.6
Mar. 2017 198.8 141.1 148.6 94.5 128.2
Apr. 2017 196.2 136.7 146.2 95.2 127.1
Mai 2017 190.1 131.9 143.4 92.3 121.2
Juni 2017 185.6 130.4 142.4 86.1 122.8
Juli 2017 187.4 127.8 142.0 94.7 113.7
Aug. 2017 191.9 130.8 137.0 103.8 117.2
Sep. 2017 195.0 133.1 134.4 105.2 118.1
Okt. 2017 194.7 136.5 144.9 95.8 125.3
Nov. 2017 195.4 140.2 147.0 92.6 128.0
Des. 2017 198.0 148.9 146.9 95.1 141.4
Jan. 2018 195.5 153.5 140.2 95.5 142.4
Feb. 2018 195.0 151.8 145.3 95.5 141.8
Mar. 2018 192.7 145.7 142.3 93.9 136.9
Apr. 2018 197.7 142.4 147.5 97.8 139.7
Mai 2018 200.9 144.9 154.5 105.7 149.5
Juni 2018 201.6 149.0 158.3 113.0 150.7
Juli 2018 201.9 155.2 153.1 111.1 153.8
Aug. 2018 201.3 154.4 155.2 103.2 152.0
Sep. 2018 202.1 165.1 158.0 103.5 149.9
Okt. 2018 201.9 168.8 162.6 111.5 149.7
Nov. 2018 201.4 171.5 161.9 120.3 160.7
Des. 2018 201.8 161.5 162.3 121.4 170.1
Jan. 2019 203.9 156.4 165.1 120.0 178.5
Feb. 2019 203.9 152.6 167.0 127.2 174.7
Mar. 2019 203.9 150.1 171.5 131.4 169.4
Apr. 2019 205.7 151.2 174.7 128.2 170.4
Mai 2019 207.0 151.8 175.3 116.0 170.1
Juni 2019 210.1 147.9 175.8 121.3 179.3
Juli 2019 206.5 145.0 177.4 128.5 180.3
Aug. 2019 207.3 143.0 175.0 140.0 180.0
Sep. 2019 205.0 148.1 174.0 151.0 182.7

Månedsendring: industriomsetningen øker videre

Industriomsetningen hadde en oppgang på 1,2 prosent fra august til september 2019, viser sesongjusterte tall. De fleste industrinæringene viste omsetningsvekst. Den største bidragsyteren til økningen kom fra næringen bygging av skip og oljeplattformer, hvor oppgangen i september var på hele 29 prosent. Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri samt maskinindustri bidro også til økningen i industriens omsetning.

Næringsmiddelindustrien hadde en nedgang på 1,9 prosent fra august til september, og var næringen som bidro mest til å dempe veksten i industriomsetningen.

Månedsendring: oppgang i industriomsetningen i eurosonen i august 2019

Industriomsetningen i eurosonen hadde en oppgang på 0,6 prosent fra juli til august 2019, viser sesongjusterte tall. I samme periode var det en oppgang på 1,1 prosent i Norge. Ellers i Norden gikk industriomsetningen i Danmark og Sverige ned med henholdsvis 0,9 og 0,6 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.

Kontakt