Notater 2012/63

Oljeselskapenes kunderegistre som kilde i petroleumsstatistikken

Detaljert salgsdata fra oljeselskapenes kunderegistre vurderes som en bedre datakilde for salgsstatistikken for petroleumsprodukt enn dagens mer aggregerte kildegrunnlag (se tabell under). Bruk av detaljerte data fra salgstransaksjonene gir mulighet for en sikrere, mer detaljert og mer konsistent næringsinndeling og geografisk fordeling av salget enn det som er mulig ved dagens praksis. Særlig for salg til sjøfart og offentlig virksomhet vil de detaljerte dataene kunne sikre en mer riktig fordeling av salget.

Om publikasjonen

Tittel

Oljeselskapenes kunderegistre som kilde i petroleumsstatistikken

Ansvarlige

Elisabeth Thuestad Isaksen, Henning Høie, Ketil Flugsrud

Serie og -nummer

Notater 2012/63

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8484-7

ISBN (trykt)

978-82-537-8483-0

Antall sider

60

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt