Oljepris og pensjonsforlik

Oljepris og pensjonsforlik

Publisert:

Fredag 16. mai ble forskningsleder i SSB Erling Holmøy intervjuet i NRK om pensjonsforliket.

Holmøy baserer analysen sin på beregninger gjort sammen med Kim Massey Heide i 2006. Beregningene er publisert i fagtidsskriftet Samfunnsøkonomen .

Mer omfattende beregninger finnes i Heide, Holmøy, Solli og Strøm (2006) .Kontakt