Notater 2010/42

Ny måling av elektrisitetspriser til bruk i Produsentprisindeksen og Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands

Hensikten med notatet er å dokumentere de endringene som er gjort i forbindelse med innføring av ny metode for å måle priser innenfor kraftforsyning til bruk i PPI og PIF.

Frem til og med desember 2009 ble det beregnet en samlet månedlig gjennomsnittspris for elektrisitet som inngikk i indeksberegningen til PPI og PIF. En evaluering av den tidligere metoden ble gjort med formål å vurdere behovet for en mer differensiert definisjon av kontraktstyper for prismålingen av elektrisitet. I dette arbeidet ble det spesielt lagt vekt på fastpriskontrakter. En ny metode for måling av prisutviklingen på elektrisitet i PPI og PIF ble implementert i januar 2010. Den nye metoden innebærer inndeling i flere representative kontrakter og et utvidet datagrunnlag sammenlignet med gammel metode. I den nye prismålingen brukes data fra kraftprisstatistikken og konsumprisindeksen i Statistisk sentralbyrå (SSB) samt Nord Pool.

Om publikasjonen

Tittel

Ny måling av elektrisitetspriser til bruk i Produsentprisindeksen og Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands

Ansvarlige

Marius Andersen, Astrid Lyse

Serie og -nummer

Notater 2010/42

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7982-9

ISBN (trykt)

978-82-537-7981-2

Antall sider

17

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt