Økonomiske analyser, 5/2002

Mer effektiv energibruk i næringslivet

Publisert:

Fra 1991 til 2000 økte næringslivets energibruk med 15 prosent. Samtidig har produksjonen blitt mer energieffektiv: I samme periode gikk energibruken per produsert enhet ned med rundt 17 prosent. Dette skyldes særlig en kraftig reduksjon i energibruken per produsert enhet i de tjenesteytende næringene. Den totale energibruken i norske husholdninger er ikke spesielt høy sammenlignet med andre land med lignende klima, men vi bruker mer elektrisitet enn våre naboer.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt