Utvikling i verdiskaping som andel av totalen. Delnæringer innenfor næringsmiddelindustrien. 2003-2012

Tilbake til artikkelen

Utvikling i verdiskaping som andel av totalen. Delnæringer innenfor næringsmiddelindustrien. 2003-2012
Delnæringer 2003 2006 2009 2012
Kjøtt og kjøttvarer – produksjon, bearbeiding og konservering 22,8 18,9 23,4 22,4
Fisk, skalldyr og bløtdyr – bearbeiding og konservering 18,2 27,4 20,3 21,5
Frukt og grønnsaker – bearbeiding og konservering 4,1 4,0 4,8 3,8
Vegetabilske og animalske oljer og fettstoffer – produksjon 2,3 3,5 2,5 1,7
Meierivarer og iskrem – produksjon 13,0 11,0 13,7 16,5
Kornvarer, stivelse og stivelsesprodukter – produksjon 3,7 2,7 2,4 2,0
Bakeri- og pastavarer – produksjon 13,0 11,7 12,9 11,6
Andre næringsmidler – produksjon 13,2 12,1 12,6 11,0
Fôrvarer - produksjon 9,6 8,9 7,4 9,6
Totalt 100 100 100 100

Kontakt