Notater 2012/24

Dokumentasjon av estimatoren

Kvartalsvis ordrestatistikk for industrien

I 2011 ble det tatt i bruk en ny estimator i den kvartalsvise ordrestatistikken for industrien. Kort oppsummert er dette en stratifisert rateestimator, med omsetning fra Bedrifts- og foretaksregisteret som forklaringsvariabel. Næring er brukt som stratifiseringsvariabel, og det defineres avvikende observasjoner som kun teller for seg selv i estimeringen.

Til å måle usikkerheten til den nye estimatoren bruker vi en estimert variasjonskoeffisient. Denne variasjonskoeffisienten inkluderer dog ikke alle forhold som skaper usikkerhet (den måler samme usikkerhetsforhold som variasjonskoeffisienten i SAS-applikasjonen STRUKTUR1). Testing med data tyder på at usikkerheten til den nye estimatoren er nokså liten. Unntaket er de to næringene tekstil- og bekledningsindustri og maskinreparasjon og -installasjon, der det ser ut til å være en del usikkerhet.

 

_______________________________

1 STRUKTUR er en SAS-applikasjon utviklet av SSB for intern bruk. Applikasjonen beregner estimerte populasjonstotaler og tilhørende variasjonskoeffisienter. Det kan velges mellom tre modellbaserte estimatorer, deriblant rateestimator.

Om publikasjonen

Tittel

Kvartalsvis ordrestatistikk for industrien. Dokumentasjon av estimatoren

Ansvarlige

Anna-Karin Melvik, Robert Skotvold

Serie og -nummer

Notater 2012/24

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8356-7

ISBN (trykt)

978-82-537-8355-0

Antall sider

18

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt