Kraftig oppgang i ordretilgangen

Publisert:

Industriens ordretilgang har vist klar oppgang fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017. Verdien av nye ordrer var større enn leveransene i samme periode og førte til økt samlet ordrereserve.

Ordretilgangen gikk opp med 37 prosent fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017 i den ordrebaserte industrien. Mesteparten av denne oppgangen kan tilskrives en svært høy ordretilgang i siste kvartal i 2017. Man må tilbake til 2. kvartal 2012 for å finne et høyere nivå. Fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017 var det en oppgang på 48 prosent i hjemmemarkedet, og eksportmarkedet viste en oppgang på 28 prosent.

Ordrereservene økte med 3,6 prosent i samme periode. Det var en økning på 12 prosent i hjemmemarkedet, mens det i eksportmarkedet ble notert en nedgang på 2,5 prosent.

Figur 1. Ordretilgang og ordrereserver totalt. Ujustert. 2005=100

Reserve Tilgang
4. kv. 2011 169.2 128.9
1. kv. 2012 168.2 128.0
2. kv. 2012 188.9 157.6
3. kv. 2012 188.4 112.7
4. kv. 2012 195.6 137.2
1. kv. 2013 198.0 133.3
2. kv. 2013 206.2 141.4
3. kv. 2013 205.2 114.3
4. kv. 2013 214.2 141.0
1. kv. 2014 211.0 136.2
2. kv. 2014 229.3 145.6
3. kv. 2014 220.3 109.7
4. kv. 2014 221.5 130.5
1. kv. 2015 214.7 121.0
2. kv. 2015 205.4 121.5
3. kv. 2015 197.5 98.9
4. kv. 2015 189.5 110.0
1. kv. 2016 175.3 94.9
2. kv. 2016 151.9 101.5
3. kv. 2016 146.4 101.1
4. kv. 2016 141.3 107.0
1. kv. 2017 142.4 115.0
2. kv. 2017 138.5 108.1
3. kv. 2017 131.9 98.8
4. kv. 2017 146.4 146.1

Bred oppgang i ordretilgangen

De fleste næringene meldte om økt ordretilgang fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017. Næringen for bygging av skip og oljeplattformer bidro mest, og det var hjemmemarkedet som trakk mest opp. Maskinindustrien fordoblet sin ordretilgang sammenlignet med 4. kvartal 2016 og fulgte like etter med tanke på positivt bidrag til den samlede veksten.

Øvrige næringer som bidro til økt ordretilgang, var:

  • Maskinreparasjon og -installasjon
  • Metallindustri
  • Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri

1 Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av den ordrebaserte industrien.

Figur 2. Ordretilgang. Næringenes bidrag til industriens endringsrate.¹ 4. kvartal 2017/4. kvartal 2016

Ordretilgang Ordretilgang
Maskinreparasjon og -installasjon 7.8
Annen verkstedsindustri -0.3
Bygging av skip og oljeplattformer 10.3
Maskinindustri 8.9
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri 3.1
Metallvareindustri 2.9
Metallindustri 4.4
Kjemisk og farmasøytisk industri -0.2
Papir- og papirvareindustri 0.1
Tekstil- og bekledningsindustri -0.4
Ordrebasert industri 36.5

Ordretilgangen gikk opp med hele 48 prosent fra 3. kvartal 2017 til 4. kvartal samme år. Dette kan tilskrives mange store kontrakter som ble inngått i flere næringer i 4. kvartal. Noen av disse kan tilskrives nye feltutbygginger og oppgraderinger på norsk sokkel.

Tykkere ordrebøker

Den totale ordretilgangen i 4. kvartal var høyere enn verdien av industriens leveranser i samme periode. Dette førte til at ordrereservene økte med 11 prosent fra 3. til 4. kvartal 2017. Veksten var sterkest på hjemmemarkedet, men også reservene av eksportordrer økte. Bortsett fra en marginal økning i reservene i et par kvartaler, er dette første gang siden 2. kvartal 2014 at det blir meldt om betydelig vekst i de samlede ordrereservene. Det ble rapportert om økte ordrereserver i de fleste næringene. Næringene som bidro mest til økningen, var metallindustri og bygging av skip og oljeplattformer. Metallindustrien har mesteparten av leveransene knyttet mot eksportmarkedet, mens det motsatte er tilfellet for bygging av skip og oljeplattformer.

Figur 3. Ordrereserve. Næringenes bidrag til industriens endringsrate.¹ 4. kvartal 2017/3. kvartal 2017

Ordrereserve Ordrereserve
Maskinreparasjon og -installasjon 2.3
Annen verkstedsindustri 0.0
Bygging av skip og oljeplattformer 3.1
Maskinindustri 1.7
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri 0.0
Metallvareindustri 0.2
Metallindustri 3.6
Kjemisk og farmasøytisk industri 0.1
Papir- og papirvareindustri 0.1
Tekstil- og bekledningsindustri 0.0
Ordrebasert industri 11.0

Tallene er basert på regnskapsførte kontrakter

Det er regnskapsførte kontrakter som registreres i ordrestatistikken, slik at alle annonserte kontrakter ikke nødvendigvis kommer med i statistikken før etter en stund. Det kan også variere noe når disse kontraktene blir rapportert som effektuert i statistikken. Som oftest vil en ferdigstilt kontrakt, eller en del av en kontrakt, bli rapportert som effektuert samtidig som den blir fakturert mot kunde.

Tilleggsinformasjon

Henvisninger til foregående kvartal i artikkelen refereres til ujusterte tall.

 

Kontakt