Rapporter 1998/24

Påvirker egenkapitalandelen industriinvesteringene i Norge?

Imperfeksjoner i kapitalmarkedet

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Imperfeksjoner i kapitalmarkedet. Påvirker egenkapitalandelen industriinvesteringene i Norge?

Ansvarlig

Håvard Hungnes

Serie og -nummer

Rapporter 1998/24

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (trykt)

82-537-4602-4

ISSN

1892-7513

Antall sider

37

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt