Økonomiske analyser, 6/2008

Hvordan varierer timeforbruket av strøm i ulike sektorer?

Publisert:

Størrelsen på forventet forbruk i topplasttimer er av stor betydning i planleggingen av kapasitetsbehov for overføring og produksjon i kraftmarkedet. Denne artikkelen beskriver timeforbruket for ulike kundegrupper innen alminnelig forsyning over døgnet, uken og året. Dataene viser at effekttoppene mest sannsynlig opptrer om morgenen på kalde ukedager mellom klokken 8 og 10, for da har både husholdnings- og næringskundene en felles forbrukstopp. Ved å tilby tidsdifferensierte strøm- og nett-tariffer kan toppbelastninger reduseres.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt