Rapporter 2001/02

En diskusjon av teoretisk og empirisk litteratur om aggregering

Hvordan utnytte resultater fra mikroøkonometriske analyser av husholdningenes energiforbruk i makromodeller?

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Hvordan utnytte resultater fra mikroøkonometriske analyser av husholdningenes energiforbruk i makromodeller?. En diskusjon av teoretisk og empirisk litteratur om aggregering

Ansvarlige

Bente Halvorsen, Bodil Merethe Larsen, Runa Nesbakken

Serie og -nummer

Rapporter 2001/02

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (trykt)

82-537-4879-5

ISSN

1892-7513

Antall sider

59

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt