Økonomiske analyser, 2/2013

Hvem eier varmepumpe og hva gjør det med strømforbruket?

Publisert:

De siste ti årene har vi sett en stor økning i antall husholdninger som har varmepumpe. Dette innebærer en energieffektivisering, noe som har vært politisk ønskelig.

Åpne og les artikkelen i PDF (515 KB)

 Økt bruk av varmepumper vil føre til redusert strømforbruk dersom husholdningene ikke endrer måten de bruker energi på. I denne artikkelen analyseres hva som karakteriserer husholdninger som har gått til anskaffelse av varmepumpe og hvordan de bruker energi i forhold til husholdninger uten varmepumpe. Resultatene indikerer at husholdninger med varmepumpe har om lag det samme strømforbruket som andre husholdninger. Dette skyldes at husholdninger med varmepumpe holder en høyere innetemperatur, bruker mindre ved og olje og gjennomfører færre energisparetiltak. Husholdningene tar dermed ut tilnærmet hele energieffektiviseringspotensialet i økt komfort.

Kontakt