Endringer fra tidligere publiserte tall på hver av energibalansepostene. 2010-2015. GWh og prosent

Tilbake til artikkelen

Endringer fra tidligere publiserte tall på hver av energibalansepostene. 2010-2015. GWh og prosent
  2010 2011 2012 2013 2014 2015
  GWh Prosent GWh Prosent GWh Prosent GWh Prosent GWh Prosent GWh Prosent
1 Produksjon av primære energiprodukter 8 767 0 7 461 0 7 033 0 8 788 0 6 632 0 5 894 0
2 Import 13 406 15 7 538 9 7 896 10 6 805 7 6 514 9 4 305 5
3 Eksport 13 003 1 9 200 0 -954 0 6 312 0 895 0 2 384 0
4 Internasjonal bunkers -1 124 -11 -577 -6 -860 -8 -827 -7 -1 173 -12 -483 -5
5 Lagerendringer (+ = nedgang, - = økning) -2 339 -89 -2 762 48 787 -23 -2 217 -227 3 555 49 963 -30
6 Netto innenlands tilgang (1+2-3-4+5) 7 955 2 3 612 1 17 528 6 7 890 2 16 979 5 9 259 3
7 Transformasjon -3 682 -294 -3 815 -521 -3 280 716 -3 851 -92 -2 310 -44 -2 391 -41
8 Eget forbruk i energiproduserende sektor 9 220 15 9 381 16 9 777 16 11 109 18 9 695 15 9 976 15
9 Svinn 255 2 -42 0 262 2 -181 -2 -328 -3 -1 925 -17
10 Netto innenlands forbruk inkl. råstoff (11+12) 4 891 2 5 210 2 4 717 2 2 055 1 4 160 2 4 550 2
11 Netto innenlands forbruk som råstoff 4 830 22 5 449 25 5 621 27 3 625 16 5 392 24 5 073 22
12 Netto innenlands forbruk ekskl. råstoff -267 0 -966 0 -1 244 -1 -2 077 -1 -1 638 -1 -829 0
12.1 Industri og bergverk 3 504 5 3 578 5 3 825 6 3 919 6 3 321 5 3 830 6
12.2 Transport -989 -2 -957 -2 -1 107 -2 -2 118 -4 -1 999 -3 -2 794 -5
12.3 Andre forbruksgrupper -2 787 -3 -3 590 -4 -3 961 -4 -3 878 -4 -2 963 -3 -1 867 -2
13 Statistiske feil (6+7-8-9-10) -10 033 -31 -14 718 -153 -453 -7 -8 921 -29 1 165 5 -5 714 -22
Memo 1: Gass faklet på oljefelter, terminaler og deponier 126 3 31 1 -197 -4 398 8 81 2 1 503 40
Memo 2: Avlufting /lekkasje av naturgass på oljefelter -308 -100 -248 -100 -246 -100 -246 -100 -245 -100 -166 -68

Kontakt