Høyere strømpriser for husholdningene

Publisert:

Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 34,4 øre/kWh i 2017. Det er 8,9 prosent mer enn i 2016.

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 96,5 øre/kWh i 2017, viser statistikken over elektrisitetspriser. Det er 5,1 prosent høyere enn i 2016. Av dette utgjorde kraftprisen 34,4 øre/kWh, nettleien 27,9 øre/kWh og forbruksavgiften på elektrisk kraft samt merverdiavgift 34,2 øre/kWh. 

Figur 1

Figur 1. Elektrisitetspris, nettleie og avgifter for husholdninger

Fastpriskontrakter billigst

Husholdningene fikk i gjennomsnitt billigst strøm gjennom fastpriskontrakter i 2017. Både nye og eldre fastpriskontrakter hadde en pris rundt 31 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Få husholdninger har strøm gjennom fastpriskontrakter, og disse kontraktene utgjør en liten andel av strømforbruket. Prisen på kontrakter tilknyttet elspotprisen var i gjennomsnitt 33 øre/kWh i 2017. Det er denne typen kontrakter som er den vanligste strømkontrakten for husholdninger. Rundt 70 prosent av strømmen solgt til husholdningene var gjennom kontrakter tilknyttet spotprisen i 2017. For variable kontrakter betalte husholdningene i gjennomsnitt 38,1 øre/kWh.

Figur 2. Pris på elektrisk kraft for husholdninger etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. 2017

Øre/kWh
Nye fastpris- kontrakter – inntil 1-års varighet 31
Nye fastpris- kontrakter – over 1-års varighet 31.3
Alle andre fastpris- kontrakter 31
Kontrakter tilknyttet elspotprisen 33
Variabel pris kontrakter 38.1

Figur 3. Fordeling av kontraktstyper. 2017

Fastpriskontrakter Kontrakter tilknyttet elspotprisen Variabel pris kontrakter
Husholdninger 2.20 69.70 28.10
Tjenesteytende næringer 5.80 89.00 5.20
Industri, unntatt kraftintensiv industri 7.30 89.00 3.70

Høyere strømpriser for tjenesteyting og industri

Gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var 30,8 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie i 2017. Det er 5,5 prosent høyere enn året før. Også for industri, eksklusive kraftintensiv industri, økte prisene i 2017 sammenlignet med året før. Gjennomsnittsprisen var 30,2 øre/kWh i 2017, som innebærer en økning fra 2016 på 5,2 prosent.

Mye av strømmen som selges til kraftintensiv industri, er gjennom fastpriskontrakter. Den gjennomsnittlige prisen eksklusive avgifter og nettleie var 29,5 øre/kWh i 2017. Det innebærer en nedgang på 3 prosent i forhold til 2016.

Figur 4. Gjennomsnittlige priser på elektrisk kraft, eksklusive avgifter og nettleie. Alle typer kontrakter

4.kv. 1999 1. kv. 2000 2. kv. 2000 3. kv. 2000 4.kv. 2000 1. kv. 2001 2. kv. 2001 3. kv. 2001 4.kv. 2001 1. kv. 2002 2. kv. 2002 3. kv. -02 4.kv. 2002 1. kv. 2003 2. kv. 2003 3. kv. -03 4.kv. 2003 1. kv. 2004 2. kv. 2004 3. kv. -04 4.kv. 2004 1. kv. 2005 2. kv. 2005 3. kv. -05 4.kv. 2005 1. kv. 2006 2. kv. 2006 3. kv. -06 4.kv. 2006 1. kv. 2007 2. kv. 2007 3. kv. -07 4.kv. 2007 1. kv. 2008 2. kv. 2008 3. kv. 2008 4.kv. 2008 1. kv. 2009 2. kv. 2009 3. kv. 2009 4.kv. 2009 1. kv. 2010 2. kv. 2010 3. kv. 2010 4.kv. 2010 1. kv. 2011 2. kv. 2011 3. kv. 2011 4.kv. 2011 1. kv. 2012 2. kv. 2012 3. kv. 2012 4.kv. 2012 1. kv. 2013 2. kv. 2013 3. kv. 2013 4.kv. 2013 1. kv. 2014 2. kv. 2014 3. kv. 2014 4.kv. 2014 1. kv. 2015 2 kv. 2015 3 kv. 2015 4.kv. 2015 1 kv. 2016 2 kv. 2016 3 kv. 2016 4.kv. 2016 1.kv. 2017 2.kv. 2017 3.kv. 2017 4.kv. 2017
Husholdninger 16.6 16.7 11.6 10.6 15.4 18.4 21.5 22.1 20.9 21.9 16.0 15.9 23.7 62.4 28.0 27.1 31.8 29.0 26.7 27.26969253 27.68834206 23.92660653 27.20381306 27.43991716 29.4394451 35.1927889 39.65009169 43.57886453 51.48480209 29.28214044 22.90400742 17.6 34.94183705 38.75125345 25.19781857 38.26953066 49.99418456 40.47528377 33.05782729 32.4016951 32.11068532 53.57871151 45.56353618 38.39073404 44.20714284 57.53474109 47.70461786 34.5 35.0 34.43394055 26.10643747 19.95012238 30.42985487 34.94676248 34.61050291 33.351849 35.62523552 31.52160295 26.64667148 31.6 31.7 31.3 26 20 25.9 28.7 28.8 30.5 37.6 34.3 33.1 33.3 36
Tjenesteytende næringer 14.9 14.2 12.0 12.0 14.4 19.5 19.3 19.6 19.0 18.7 15.2 15.7 24.4 39.4 25.6 27.0 28.6 25.5 23.4 24.82939957 25.31767967 21.99648995 25.69962246 25.40822019 24.73517044 33.74867777 32.43448745 42.10171975 42.78606111 27.90001167 23.12978577 16.34037846 35.55548863 34.47568335 22.65795157 40.67787854 46.30769207 38.80174721 32.66714445 32.3129313 33.08007559 52.84765437 41.27742107 36.45820255 44.33563981 52.90552212 46.13516697 31.0 36.5 32.58059919 25.41830599 19.44225813 31.34318889 34.10673134 33.96564708 31.13361446 34.51498609 29.90183587 24.4378555 30 30.5 29.1 23.5 18.1 25 27.3 25.9 27.2 35.5 30.9 29.4 29.8 32.8
Industri, unntatt kraftintensiv industri 15.3 14.2 13.1 13.0 14.7 17.6 18.4 18.8 18.8 18.1 17.9 18.3 23.0 31.4 23.0 23.6 26.0 24.5 22.4 23.27824564 23.93255262 21.43054758 23.0528701 22.41781542 22.60337916 27.6491082 25.65234385 30.56825662 29.22469359 23.52071231 20.85935367 16.74012292 29.12405483 27.83552591 23.30493827 29.06305262 34.35915469 36.31132683 28.86352546 26.91338784 29.0211596 38.76279275 32.99502185 29.07765583 35.5 37.65747143 32.20633349 27.9 29.7 31.77860712 24.83844805 19.70547173 30.80008503 33.75031574 30.43545349 30.43545349 32.17221507 28.36780494 23.40769117 29.2 29.1 28.6 22.2 16.6 23.8 26.4 26.0 26.6 35.0 29.9 29.2 28.9 32.5

 

Kontakt