Fortsatt vanskelig for leverandørindustrien

Publisert:

Norske industriledere melder om en produksjonsnedgang i 2. kvartal 2017, som fremdeles er drevet av leverandører til olje- og gassnæringene. Den generelle bedømmelsen for 3. kvartal 2017 er derimot positiv blant flertallet av industrilederne.

Konjunkturbarometeret for 2. kvartal 2017 viser en nedgang i samlet industriproduksjon sammenlignet med 1. kvartal samme år. Det er produsenter av investeringsvarer som særlig bidrar til nedgangen, og det var fremdeles den lave aktiviteten hos leverandører til olje- og gassnæringene som bidro til utviklingen. Dette rammer fremdeles næringene:

  • Maskinindustri
  • Bygging av skip og oljeplattformer
  • Maskinreparasjon og -installasjon

Produsentene av innsatsvarer hadde på sin side en vekst i produksjonen i siste kvartal, med en oppgang i blant annet kjemiske råvarer og innenfor næringsgruppen gummi, plast og mineralsk industri. Samtidig var det noe mindre produksjon innenfor konsumvarer, hvor blant annet næringsgruppen møbel og annen industri bidro til nedgangen.

Den samlede sysselsettingen gikk ned i 2. kvartal 2017. Nedgangen kommer innenfor investeringsvarer og konsumvarer, mens innsatsvarer viser en økning. Lavere sysselsetting er fremdeles spesielt merkbart innenfor investeringsvarene, hvor produsentene er særlig rammet av den reduserte investeringsaktiviteten innenfor olje- og gassnæringene.

Figur 1. Produksjon og sysselsetting for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Totalt produksjonsvolum Gjennomsnittlig sysselsetting
1. kv. 2008 50 56.44 54.20
2. kv. 2008 50 53.67 51.35
3. kv. 2008 50 47.83 46.42
4. kv. 2008 50 40.96 40.33
1. kv. 2009 50 37.62 36.18
2. kv. 2009 50 39.78 36.65
3. kv. 2009 50 44.58 39.40
4. kv. 2009 50 47.89 42.41
1. kv. 2010 50 50.03 44.54
2. kv. 2010 50 51.34 45.43
3. kv. 2010 50 52.02 47.00
4. kv. 2010 50 53.24 50.45
1. kv. 2011 50 55.36 53.88
2. kv. 2011 50 55.92 54.72
3. kv. 2011 50 55.06 54.23
4. kv. 2011 50 54.16 53.61
1. kv. 2012 50 53.15 53.63
2. kv. 2012 50 52.47 54.09
3. kv. 2012 50 52.04 54.28
4. kv. 2012 50 50.97 53.14
1. kv. 2013 50 49.76 52.28
2. kv. 2013 50 50.92 52.39
3. kv. 2013 50 52.65 51.61
4. kv. 2013 50 53.87 50.60
1. kv. 2014 50 54.46 49.84
2. kv. 2014 50 53.17 49.53
3. kv. 2014 50 51.28 49.88
4. kv. 2014 50 50.24 49.10
1. kv. 2015 50 48.12 45.08
2. kv. 2015 50 46.52 40.97
3. kv. 2015 50 46.75 39.14
4. kv. 2015 50 47.38 39.49
1. kv. 2016 50 48.12 40.99
2. kv. 2016 50 48.41 42.10
3. kv. 2016 50 47.61 42.12
4. kv. 2016 50 47.64 42.84
1. kv. 2017 50 48.66 44.95
2. kv. 2017 50 49.03 46.79

Tilnærmet uendret ordretilgang fra hjemmarkedet

Den samlede ordrebeholdningen var uforandret i 2. kvartal sammenlignet med kvartalet før. Ordretilgangen fra hjemmemarkedet var tilnærmet uendret i dette kvartalet, mens det i eksportmarkedet var en nedgang.

Produsenter av investeringsvarer hadde en nedgang i sin ordretilgang i dette kvartalet fra begge markeder. Produsentene av innsatsvarer hadde på sin side en oppgang i ordretilgangen fra både hjemme- og eksportmarkedet, samtidig med at ordrebeholdningen gikk opp. For produsenter av konsumvarer var det en nedgang i ordretilgangen fra hjemmemarkedet, mens den økte i eksportmarkedet. Her var ordretilgangen så å si uendret.

Figur 2. Ordretilgang for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Ordretilgang fra hjemmemarkedet Ordretilgang fra eksportmarkedet
1. kv. 2008 50 52.80 50.10
2. kv. 2008 50 49.38 46.48
3. kv. 2008 50 42.58 42.72
4. kv. 2008 50 34.48 28.81
1. kv. 2009 50 32.46 28.00
2. kv. 2009 50 37.37 38.02
3. kv. 2009 50 42.34 41.09
4. kv. 2009 50 44.47 43.87
1. kv. 2010 50 46.91 47.56
2. kv. 2010 50 50.78 51.76
3. kv. 2010 50 53.52 53.42
4. kv. 2010 50 55.38 54.19
1. kv. 2011 50 57.30 53.25
2. kv. 2011 50 56.91 50.35
3. kv. 2011 50 54.90 48.04
4. kv. 2011 50 54.92 47.23
1. kv. 2012 50 54.88 48.03
2. kv. 2012 50 52.41 48.86
3. kv. 2012 50 49.89 46.57
4. kv. 2012 50 49.26 44.67
1. kv. 2013 50 48.27 45.04
2. kv. 2013 50 48.83 47.94
3. kv. 2013 50 50.63 52.37
4. kv. 2013 50 50.81 54.97
1. kv. 2014 50 50.08 54.82
2. kv. 2014 50 49.84 53.03
3. kv. 2014 50 48.22 49.59
4. kv. 2014 50 46.29 46.15
1. kv. 2015 50 44.44 43.49
2. kv. 2015 50 43.19 42.23
3. kv. 2015 50 43.23 43.34
4. kv. 2015 50 44.39 44.03
1. kv. 2016 50 45.88 43.57
2. kv. 2016 50 46.80 43.26
3. kv. 2016 50 47.38 43.82
4. kv. 2016 50 49.23 45.57
1. kv. 2017 50 50.37 48.06
2. kv. 2017 50 49.51 49.22

Samlet sett steg prisene både i eksportmarkedet og hjemmemarkedet. For produsenter av investeringsvarer var det en prisnedgang i begge markeder, mens produsenter av innsatsvarer og konsumvarer hadde en økning i begge markeder.

Figur 3. Priser på produkter ved salg for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Priser på produkter ved salg til hjemmemarkedet Priser på produkter ved salg til eksportmarkedet
1. kv. 2008 50 61.95 54.05
2. kv. 2008 50 60.85 54.97
3. kv. 2008 50 56.22 54.45
4. kv. 2008 50 50.09 50.29
1. kv. 2009 50 44.77 45.16
2. kv. 2009 50 44.35 43.94
3. kv. 2009 50 46.02 44.06
4. kv. 2009 50 46.22 43.85
1. kv. 2010 50 46.72 45.53
2. kv. 2010 50 49.05 49.27
3. kv. 2010 50 51.35 51.54
4. kv. 2010 50 53.53 52.67
1. kv. 2011 50 55.82 52.85
2. kv. 2011 50 54.85 49.99
3. kv. 2011 50 52.63 46.54
4. kv. 2011 50 52.03 44.96
1. kv. 2012 50 51.91 45.58
2. kv. 2012 50 51.41 46.24
3. kv. 2012 50 51.86 45.41
4. kv. 2012 50 51.80 44.37
1. kv. 2013 50 51.16 45.11
2. kv. 2013 50 52.12 47.22
3. kv. 2013 50 53.07 49.93
4. kv. 2013 50 53.67 52.94
1. kv. 2014 50 54.45 53.36
2. kv. 2014 50 54.26 51.88
3. kv. 2014 50 53.55 51.24
4. kv. 2014 50 53.18 51.95
1. kv. 2015 50 51.05 50.27
2. kv. 2015 50 48.74 48.61
3. kv. 2015 50 48.16 49.15
4. kv. 2015 50 48.52 48.93
1. kv. 2016 50 49.51 48.13
2. kv. 2016 50 50.17 47.90
3. kv. 2016 50 49.87 47.69
4. kv. 2016 50 49.79 47.70
1. kv. 2017 50 50.56 49.79
2. kv. 2017 50 51.57 51.92

Positive forventninger til årets 3. kvartal

De generelle bedømmelsene av utsiktene for 3. kvartal 2017 er totalt sett positive. Industrilederne melder om at vedtatte investeringsplaner oppjusteres, mens det ventes et videre fall i sysselsettingen. Ordretilgangen fra både hjemmemarkedet og eksportmarkedet ventes å øke, og den samlede ordrebeholdning ventes også å vokse. Produsentene av investeringsvarer, innsatsvarer og konsumvarer er alle optimistiske i sin bedømmelse av utsiktene for det kommende kvartalet. For produsentene av investeringsvarer har den generelle bedømmelsen nå vært positiv i to kvartaler på rad. Forrige gang denne var positiv var i første kvartal 2014.

Figur 4. Generell bedømmelse av utsiktene for det kommende kvartal for industrien

Vendepunktsverdi Glattet sesongjustert
1. kv. 2008 50 56.98
2. kv. 2008 50 52.38
3. kv. 2008 50 45.47
4. kv. 2008 50 40.34
1. kv. 2009 50 40.17
2. kv. 2009 50 43.98
3. kv. 2009 50 47.54
4. kv. 2009 50 50.26
1. kv. 2010 50 53.24
2. kv. 2010 50 56.04
3. kv. 2010 50 59.01
4. kv. 2010 50 61.01
1. kv. 2011 50 60.13
2. kv. 2011 50 57.54
3. kv. 2011 50 56.04
4. kv. 2011 50 56.06
1. kv. 2012 50 56.38
2. kv. 2012 50 56.17
3. kv. 2012 50 55.54
4. kv. 2012 50 55.16
1. kv. 2013 50 55.16
2. kv. 2013 50 54.97
3. kv. 2013 50 54.73
4. kv. 2013 50 54.63
1. kv. 2014 50 54.11
2. kv. 2014 50 53.27
3. kv. 2014 50 51.60
4. kv. 2014 50 48.64
1. kv. 2015 50 45.46
2. kv. 2015 50 43.27
3. kv. 2015 50 42.92
4. kv. 2015 50 44.40
1. kv. 2016 50 47.04
2. kv. 2016 50 50.16
3. kv. 2016 50 52.65
4. kv. 2016 50 53.85
1. kv. 2017 50 54.60
2. kv. 2017 50 55.17

Sammensatt konjunkturindikator for industrien var i 2. kvartal 2017 på 3,8 (sesongjusterte nettotall) og har gått opp fra 1,5 i foregående kvartal. Dette er første gang siden 2. kvartal 2014 indikatoren er over det historiske gjennomsnittet på 3,0. Tallverdier over null antyder at produksjonsvolumet vil øke i kommende periode, mens tallverdier under null antyder at produksjonsvolumet vil falle. For internasjonale sammenligninger av sammensatt konjunkturindikator henviser Statistisk sentralbyrå til Eurostat (EU), Konjunkturinstituttet (Sverige) og Danmarks Statistik.

Figur 5. Sammensatt konjunkturindikator for industrien¹

Sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2017
1. kv. 2008 6.9 3.0
2. kv. 2008 -0.7 3.0
3. kv. 2008 -6.9 3.0
4. kv. 2008 -22.9 3.0
1. kv. 2009 -19.3 3.0
2. kv. 2009 -7.9 3.0
3. kv. 2009 -2.9 3.0
4. kv. 2009 0.1 3.0
1. kv. 2010 3.1 3.0
2. kv. 2010 4.5 3.0
3. kv. 2010 8.9 3.0
4. kv. 2010 11.1 3.0
1. kv. 2011 9.1 3.0
2. kv. 2011 8.5 3.0
3. kv. 2011 5.6 3.0
4. kv. 2011 6.0 3.0
1. kv. 2012 9.0 3.0
2. kv. 2012 6.5 3.0
3. kv. 2012 0.7 3.0
4. kv. 2012 4.8 3.0
1. kv. 2013 1.3 3.0
2. kv. 2013 1.4 3.0
3. kv. 2013 6.0 3.0
4. kv. 2013 7.9 3.0
1. kv. 2014 6.5 3.0
2. kv. 2014 6.7 3.0
3. kv. 2014 1.2 3.0
4. kv. 2014 -1.7 3.0
1. kv. 2015 -3.7 3.0
2. kv. 2015 -8.4 3.0
3. kv. 2015 -7.5 3.0
4. kv. 2015 -8.0 3.0
1. kv. 2016 -6.7 3.0
2. kv. 2016 -1.9 3.0
3. kv. 2016 -5.0 3.0
4. kv. 2016 -0.1 3.0
1. kv. 2017 1.5 3.0
2. kv. 2017 3.8 3.0

Kapasitetsutnyttingsgraden gikk opp

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien har gått litt opp og beregnes til 77,7 prosent ved utgangen av 2. kvartal 2017 mot 77,1 i kvartalet før. Resultatet ligger under det historiske gjennomsnittet på 80,3 prosent. For internasjonale sammenligninger av gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien henviser Statistisk sentralbyrå til Eurostat.

Figur 6. Kapasitetsutnyttingsgraden i prosent for industrien

Glattet sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2017
1. kv. 2008 83.7 80.3
2. kv. 2008 83.0 80.3
3. kv. 2008 81.4 80.3
4. kv. 2008 78.9 80.3
1. kv. 2009 76.8 80.3
2. kv. 2009 76.0 80.3
3. kv. 2009 76.3 80.3
4. kv. 2009 76.8 80.3
1. kv. 2010 77.1 80.3
2. kv. 2010 77.8 80.3
3. kv. 2010 78.5 80.3
4. kv. 2010 78.9 80.3
1. kv. 2011 79.4 80.3
2. kv. 2011 79.8 80.3
3. kv. 2011 79.6 80.3
4. kv. 2011 79.6 80.3
1. kv. 2012 79.7 80.3
2. kv. 2012 79.7 80.3
3. kv. 2012 79.8 80.3
4. kv. 2012 79.8 80.3
1. kv. 2013 79.4 80.3
2. kv. 2013 79.3 80.3
3. kv. 2013 79.5 80.3
4. kv. 2013 80.0 80.3
1. kv. 2014 80.4 80.3
2. kv. 2014 80.5 80.3
3. kv. 2014 80.1 80.3
4. kv. 2014 79.3 80.3
1. kv. 2015 78.4 80.3
2. kv. 2015 77.4 80.3
3. kv. 2015 76.7 80.3
4. kv. 2015 76.8 80.3
1. kv. 2016 77.1 80.3
2. kv. 2016 77.2 80.3
3. kv. 2016 77.0 80.3
4. kv. 2016 76.8 80.3
1. kv. 2017 77.1 80.3
2. kv. 2017 77.7 80.3

Gjennomsnittlig antall arbeidsmåneder som dekkes av industriens ordrebeholdning, var i 2. kvartal 4,1 måneder, mot 4,0 i 1. kvartal. Dette er over 3,8 som er det historiske gjennomsnittet for indikatoren.

Figur 7. Antall arbeidsmåneder dekket ved nåværende ordrebeholdningen for industrien

Glattet sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2017
1. kv. 2008 4.83 3.9
2. kv. 2008 4.78 3.9
3. kv. 2008 4.65 3.9
4. kv. 2008 4.46 3.9
1. kv. 2009 4.23 3.9
2. kv. 2009 3.97 3.9
3. kv. 2009 3.77 3.9
4. kv. 2009 3.74 3.9
1. kv. 2010 3.83 3.9
2. kv. 2010 3.95 3.9
3. kv. 2010 4.12 3.9
4. kv. 2010 4.25 3.9
1. kv. 2011 4.31 3.9
2. kv. 2011 4.37 3.9
3. kv. 2011 4.34 3.9
4. kv. 2011 4.13 3.9
1. kv. 2012 4.00 3.9
2. kv. 2012 4.09 3.9
3. kv. 2012 4.26 3.9
4. kv. 2012 4.32 3.9
1. kv. 2013 4.29 3.9
2. kv. 2013 4.21 3.9
3. kv. 2013 4.15 3.9
4. kv. 2013 4.26 3.9
1. kv. 2014 4.45 3.9
2. kv. 2014 4.50 3.9
3. kv. 2014 4.42 3.9
4. kv. 2014 4.35 3.9
1. kv. 2015 4.28 3.9
2. kv. 2015 4.25 3.9
3. kv. 2015 4.23 3.9
4. kv. 2015 4.18 3.9
1. kv. 2016 4.05 3.9
2. kv. 2016 3.95 3.9
3. kv. 2016 3.93 3.9
4. kv. 2016 3.98 3.9
1. kv. 2017 4.04 3.9
2. kv. 2017 4.08 3.9

Indikator for ressursknapphet er litt opp fra foregående kvartal, men det rapporteres fremdeles at det er lite knapphet på arbeidskraft, god tilgang på råstoff og kraft, samtidig som relativt få industriledere melder om full kapasitetsutnyttelse.

Figur 8

Faktorer som begrenset produksjonen i inneværende kvartal. Glattet sesongjustert

Aktualitet

Datagrunnlaget er samlet inn i perioden fra 8. juni 2017 til 21. juli 2017.

 

 Vurdering av næringer for 3. kvartal 2017 og utsiktene på kort sikt:

1 Samlet vurdering av nåsituasjonen og forventet utvikling på kort sikt.

2 Meget god: ++, God: +, På det jevne: ~, Svak: - ,Meget svak: -- , God, men med enkelte negative tegn: +(-), Situasjon der + og - faktorer jevner ut hverandre: +/-, Svak, men med enkelte positive tegn: -(+)

Næring

Vurdering2
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri +
Trelast- og trevareindustri ++
Papir- og papirvareindustri ++
Kjemiske råvarer +
Ikke-jernholdige metaller -(+)
Metallvareindustri +
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri -(+)
Maskinindustri -
Bygging av skip og oljeplattformer --
Maskinreparasjon og -installasjon -(+)