Økonomiske analyser, 3/2005

Er høye oljepriser gunstig for OPEC på lang sikt?

Publisert:

Høye oljepriser er gunstig for OPEC på kort sikt, men kan redusere de framtidige inntektene. I denne artikkelen setter vi søkelys på hvilken oljepris som er mest lønnsom for OPEC over de neste 25 årene. Vi benytter en detaljert modell for det globale oljemarkedet. Resultatene viser at vedvarende høye oljepriser stimulerer produksjonen utenfor OPEC, men de gjenværende reserver avtar gradvis på tross av nye funn. Etterspørselen etter olje påvirkes i begrenset grad av høyere priser. Uansett hvilke avveiinger OPEC gjør mellom inntekter nå eller senere, ser det ut til at en oljepris i overkant av 40 dollar per fat er mest lønnsomt for OPEC.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt