Rapporter 1999/22

Gjennomsnittstall basert på forbruksundersøkelsen

Energibruk til stasjonære og mobile formål per husholdning 1993, 1994 og 1995

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Energibruk til stasjonære og mobile formål per husholdning 1993, 1994 og 1995. Gjennomsnittstall basert på forbruksundersøkelsen

Ansvarlige

Ann Christin Bøeng, Runa Nesbakken

Serie og -nummer

Rapporter 1999/22

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Energi

ISBN (trykt)

82-537-4710-1

ISSN

1892-7513

Antall sider

59

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt