Rapporter 1999/08

En dokumentasjon av mikrodata etablert for økonometriske formål innenfor prosjektet "Fleksibel energibruk i husholdningene"

Energibruk i husholdningene 1974-1995

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Energibruk i husholdningene 1974-1995. En dokumentasjon av mikrodata etablert for økonometriske formål innenfor prosjektet "Fleksibel energibruk i husholdningene"

Ansvarlige

Bente Halvorsen, Bodil Merethe Larsen, Runa Nesbakken

Serie og -nummer

Rapporter 1999/08

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (trykt)

82-537-4676-8

ISSN

1892-7513

Antall sider

33

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt