Rapporter 2013/62

Energibruk i bygninger for tjenesteytende virksomhet 2011

I denne rapporten har SSB undersøkt energibruk i bygninger som skoler, kontorer, sykehus og forretninger. Gjennomsnittlig energibruk for alle bygningene i undersøkelsen var 229 kWh/m2 oppvarmet areal. Det er imidlertid store forskjeller i energibruken mellom de ulike bygningstypene.

I denne rapporten har SSB undersøkt energibruk i bygninger som skoler, kontorer, sykehus og forretninger. Undersøkelsen er den andre av slike utvalgsundersøkelser, den første gjaldt året 2008.

Gjennomsnittlig energibruk for alle bygningene i undersøkelsen var 229 kWh/m2 oppvarmet areal i 2011. Det er imidlertid store forskjeller i energibruken mellom de ulike bygningstypene. Brukstid og mengden energikrevende teknisk utstyr er viktige forklaringsvariable for energibruken, og her er det store forskjeller mellom de ulike byggtypene.

De viktigste resultatene fra undersøkelsen ble publisert i en egen artikkel 4. juni 2013.

Det er i rapporten også sett på sammenhengen mellom energibruk i bygningene og type oppvarmings- og kjølesystem, byggeår, energieffektiviseringstiltak med mer.

Undersøkelsen er delfinansiert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Enova og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Om publikasjonen

Tittel

Energibruk i bygninger for tjenesteytende virksomhet 2011

Ansvarlige

Anne Sofie Abrahamsen, Marius Bergh, Nadiya Fedoryshyn

Serie og -nummer

Rapporter 2013/62

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Energi, Tjenesteyting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8830-2

ISBN (trykt)

978-82-537-8829-6

ISSN

1892-7513

Antall sider

62

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt