Samfunnsspeilet, 2001/1

Oljeinvesteringer 1971-1999

En opera i uka

Publisert:

I 1998 investerte oljeselskapene 1,5 milliarder kroner hver eneste uke. Til sammenlikning var det opprinnelige budsjettet for operabygningen i Oslo 1,8 milliarder kroner. De siste års enorme investeringer har gjort Norge til verdens 6. største oljeprodusent og en hoved- leverandør av naturgass til Europa.

Åpne og les artikkelen i PDF (895 KB)

Kontakt